התפתחות העיר בימי הביניים

שכבה ז' מקיף ט' אשדוד


החל מהמאה ה-11, החלו לצמוח ערים חדשות באירופה

עם פלישת השבטים הברברים והחלשות האימפריה הרומית, לא הצליח הצבא הרומי להגן על הביטחון בערים, הדרכים שובשו ומעשי שוד סיכנו את חיי העוברים בדרכים. כתוצאה מכך התערערו קשרי המסחר, הערים של האימפריה הרומית הלכו והידלדלו. ערים רבות נעזבו, נשדדו ונהרסו ומספר התושבים בערים אלו היה מועט מאוד, והם סבלו ממעשי שוד וביזה רבים.

. הגורמים לכך היו:

שכלול כושר הייצור החקלאי - באיזורים שונים באירופה נוצרה התפתחות טכנולוגית ושכלולים, אשר השפיעו על העלייה בתפוקה החקלאית, וזו איפשרה גידול אוכלוסין. השיפורים הטכנולוגיים בחקלאות כגון: מחרשת ברזל שהיטיבה לחדור לאדמה ולשפר את התנובה החקלאית, שימוש ברתמה אשר הקלה את העול על הבהמות, הובילו להספק עבודה מהיר וגדול יותר, ואפשרו עיבוד שטחים נרחבים יותר. כמו כן התפתחו תחנות קמח המונעות ע"י מים.

גידול האוכלוסייה - לפי הערכות, החל מהמאה ה-9 החלה אוכלוסיית אירופה לגדול. הגורמים לכך קשורים בביטחון שהחלל לשרור עם הפסקת נדידת השבטים הברברים, בגוון בסוגי המזון, בשיפור בבריאות התושבים, ובהפחתת התמותה. כמו כן, איכרים רבים החלו להגר כתוצאה ממחסור בקרקעות. במקומות שאליהן היגרו האיכרים, התפתחו הערים.

שגשוג ומסחר - בתחילת ימי הביניים השתדלו כול אדם וכול אחוזה להפיק את רוב צרכיהם בעצמם, והמסחר היה מועט ודל. בעקבות שכלול כושר הייצור החקלאי, אשר ייצר עודף תוצרת, ובמקביל, גידול האוכלוסייה אשר הוליד ביקוש רב, הפך המסחר החל מהמאה ה-10 לגורם מרכזי בהרגלי הצריכה היום-יומיים של תושבי אירופה.

פריחת המסחר הובילה לפתיחת ערוצי מסחר שחצו את אירופה לאורכה ולרוחבה, קשרו בין חלקיה, אפשרו התפתחות של משק הכספים ולשגשוגן של הערים.

כל קבוצה תחקור היבט אחר בצמיחת הערים בימי הביניים , תלמד את תלמידי הכיתה ותחבר שאלות לחידון בנושא הנחקר

השאלות של כל הקבוצות יאספו לחידון נושא ציונים בנושא התפתחות העיר בימי הביניים