Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สำหรับครู)

คำสั่ง / แจ้งข่าวสาร

กิจกรรม

ศุูนย์ HCEC จัดทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ HCEC โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ได้ทดสอบทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 402 ข้อมูลเพิ่มเติม

รับวัคซีน เข็มที่ 2 (รอบเก็บตก)

วันที่ 2ุ6 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดเข้ารับการรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 รอบเก็บตก ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด ข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ โดมอนุุสรณ์ 48 ปี ม.ท.ร่วมใจ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารสิริสีมาพัฒน์” ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมครู เพื่อแก้ปัญหานักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมการเรียน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 รองธนวัฏ สิงห์แป รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน ประชุมครูที่ปรึกษา เพื่อติดตามและหาแนวทางแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมการเรียน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ (อาคาร 6) ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ HCEC ประชุมเตรียมพัฒนาบุคลากรครู

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมบุคลากรครู ณ ห้องประชุมเกียรติยศ (อาคาร 6) ข้อมูลเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนหนองน้ำใสศึกษาดูงาน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ณ หอประชุมม่วงเหลือง ข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมลูกเสือจิตอาสา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิเชียร ทองคลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด เข้าร่วมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลเพิ่มเติม

ม.ท.