Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คำสั่ง / แจ้งข่าวสาร

กิจกรรม

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สำหรับครู)

ติดตั้ง App เช็คชื่อ ให้เฉพาะครูที่ปรึกษาเท่่านั้น ห้ามให้เด็กนักเรียนติดตั้ง

ม.1/1 - ม.1/3 , ม.1/4 - ม.1/6

ม.2/1 - ม.2/3 , ม.2/4 - ม.2/6

ม.3/1 - ม.3/3 , ม.3/4 - ม.3/6

ม.4/1 - ม.4/4 , ม.4/5 - ม.4/8 , ม.4/9 - ม.4/12 , ม.4/13- ม.4/14

ม.5/1 - ม.5/4 , ม.5/5 - ม.5/8 , ม.5/9 - ม.5/12 , ม.5/13- ม.5/14

ม.6/1 - ม.6/4 , ม.6/5 - ม.6/8 , ม.6/9 - ม.6/12 , ม.6/13- ม.6/14ปฏิทินกิจกรรม

ม.ท.