Vem ska stå på våra valsedlar 2018?

Det är nu vi bestämmer vilka som ska stå på våra valsedlar 2018 till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag.

Inför varje allmänt val har vi en intern valprocess som rangordnar namnen på våra valsedlar i Stockholms stad i de allmänna valen 2018. Denna process kallar vi listsättning. Tidigare kallades det provval.

Att välja vilka som ska stå på våra listor är en lång process och påbörjas tidigt för att vi ska hinna rapportera in vem som ska stå på valsedlarna till valmyndigheten i tid.

På den här sidan hittar du information om de olika stegen i processen, viktiga datum samt information om hur de kandiderar och röstar. Det som är mest aktuellt hittar du längst upp på sidan, medan information om de tidigare stegen finns längre ner om du vill gå tillbaka och förstå hela processen.

VIKTIGA DATUM

 • 15 oktober: Kandidatkatalogen skickas till alla medlemmar
 • 18 oktober: Röstningen öppnar
 • 8 november: Röstningen stänger 18.00
 • 9 november: Resultatet av omröstningen presenteras.

KONTAKT

Har du frågor kring den här processen eller behöver du hjälp på något sätt tveka inte att kontakta medlemskansliet på stockholm@mp.se.

VILKA ÄR KANDIDATERNA?

Det är du som bestämmer vilka kandidater som ska stå på listorna till riksdagen, landsting och kommunfullmäktige. Vem tycker du är bäst lämpad? Vilka vill du ska representera dig?

I kandidatkatalogen presenterar vi de 154 medlemmar som vill representera Miljöpartiet i Stockholms stad på valsedlarna till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige i de allmänna valen den 9 september 2018. Valberedningens förslag är uppmärkta i katalogen man kan lättast läsas här.

2014 valdes fyra riksdagsledamöter, nio ledamöter i landstingsfullmäktige och 16 ledamöter i kommunfullmäktige för Miljöpartiet i Stockholms stad. Med ett bättre valresultat får vi fler platser i de beslutande församlingarna och med varje plats ökar inflytandet i nämnder och där politiken formas. Då måste vi också ha kloka och kunniga personer som för fram partiets frågor.

Kandidatkatalogen skickas ut till samtliga medlemmar om du inte har bett att inte få den. Använd katalogen för att hitta de personer just du vill rösta på och följ sedan instruktionerna här nedanför.

INSTRUKTIONER FÖR ATT RÖSTA

Alla som är medlemmar kan såklart rösta, både i provvalet och i den faktiska omröstningen. Vi ska rösta i tre val i två omgångar.

Först är det provvalet som enbart ger ytterligare ett underlag till valberedningen. Detta är nu avslutat.

Nu är det dags för den riktiga omröstningen. På Easyvote heter dessa:

 • Listsättningsval till kommunfullmäktige
 • Listsättningsval till landstingsfullmäktige
 • Listsättningsval till riksdagen

Steg för steg - såhär gör du

 1. Gå in på mpstockholm.easyvote.se med den mailadress och ditt mobilnummer som du har i medlemsregistret.
 2. Fyll i den verifikationskod du får till din mobil så kommer du in i EasyVote.
 3. Gå till "Val" och sedan "Val att rösta i".
 4. Det finns 3 val att rösta i. Tryck på den gröna knappen för att avlägga din röst. Du får också möjlighet att rangordna dina val.

PROCESSENS OLIKA STEG

Här beskriver vi kortfattat de olika stegen.

 1. Kandideringen håller på 2 maj- 1 september. Det är bara under den här tiden du kan kandidera.
 2. Därefter hålls ett provval mellan 4-18 september. Då får medlemmarna rösta på alla kandidater. Resultatet blir sedan ett av flera underlag för valberedningen att använda i arbetet med att ta fram sitt förslag. Valet genomförs på EasyVote.
 3. Valberedningen bereder valet från det att kandideringen stänger till omröstningen börjar. De tar hänsyn till flera olika underlag, exempelvis provvalet och intervjuer. De lägger sedan fram ett förslag på vilka som ska stå med på listorna och i vilken ordning.
 4. Röstningen håller på 18 oktober - 8 november. Valberedningen har nu lagt fram sitt förslag och det är dags för medlemmarna att ta ställning till vilka de tycker ska stå på listorna. Valet genomförs på EasyVote.
 5. När valet är avslutat görs det sista arbetet med listorna. Det är bland annat nu som kvoteringen baserat på kön görs.
 6. I januari bekräftar medlemsmötet och regionombuden listorna.
 7. Sista steget är att rapportera in listorna till valmyndigheten. Detta gör vi februari 2018 . Sedan trycks de till valsedlar inför de allmänna valen som är den 9 september 18.

KAN JAG STÅ PÅ VALSEDELN?

Om du var medlem i Miljöpartiets lokalförening i Stockholms stad och har betalat årets medlemsavgift senast 1 augusti har du rätt att både kandidera och rösta.

Du har fått information om hur du förnyar ditt medlemskap tidigare men är du osäker kan du kontakta service@mp.se och fråga.

Passa på att kandidera - ny som gammal medlem!

Vårt mål är att minst 150 personer ska ställa upp och kandidera och vi vill att våra kandidater ska representera hela Stockholms stad och dess mångfald så just din kandidatur behövs!

HUR ÄR DET ATT SITTA I DE POLITISKA FÖRSAMLINGARNA?

Vi bjöd in tre politiker som sitter i kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och i riksdagen. Två är fritidspolitiker och en heltidspolitiker. Vi ställde frågor kopplade till deras uppdrag och deras väg dit och avslutade med frågor från publiken. Detta filmades så du kan nu se det i efterhand.

Gäster:

 • Magda Rasmusson - kommunfullmäktige
 • Shadi Larsson - Landstingsfullmäktige
 • Pernilla Stålhammar - Riksdagsledamot

INSTRUKTIONER FÖR ATT KANDIDERA

FÖRBERED DIN KANDIDATUR

I din kandidatur svarar du på ett antal frågor.

 • Om du vill att din kandidatur ska vara publik eller privat.
 • Ditt 12-siffriga personnummer.
 • Svara på 2 frågor med 260 tecken:
  • Vilken fråga är mest prioriterad för dig att arbeta med?
  • Vad är den starkaste drivkraften för ditt engagemang?
 • Skriva en presentation om dig själv på max 1000 tecken. Den kommer även användas i den tryckta kandidatkatalogen som skickas ut till alla lokalavdelningens medlemmar.
 • Slutligen får du godkänna kandidatkontraktet som bland annat berör att du binder dig att delta i utbildningar, aktivt kampanja, följa styrdokument och regler för partibidrag. Du kan läsa det i sin helhet här.

Vi rekommenderar att du skriver dina svar och texter innan du faktiskt gör din kandidering i EasyVote eftersom dessa inte kan ändras i efterhand. VIll du ändra dina svar eller texter får du göra om hela kandideringen.

LÄGG UPP DIN KANDIDATUR PÅ EASYVOTE

 1. Gå in på mpstockholm.easyvote.se med den mailadress och ditt mobilnummer som du har i medlemsregistret.
 2. Fyll i den verifikationskod du får till din mobil så kommer du in i EasyVote.
 3. Skapa en kandidatprofil eller uppdatera den om du redan har en profil. Skriv en presentation om dig själv och välj en bild.
 4. Välj vilket val du vill kandidera till. Du hittar dom antingen på "startsidan" eller vid menysidan "Val" och sedan "Val att kandidera till" och tryck på den gröna knappen "Kandidera" till höger.
 5. Fyll i formuläret.

ANDRA SÄTT ATT KANDIDERA

Om du har problem med att kandidera på EasyVote kan du mejla din kandidatur till kandidatur.stockholm@mp.se istället.

Vill du har hjälp med att kandidera på EasyVote kan du få support genom att kontakta stockholm@mp.se så hjälper vi dig.