Detta är vi

Politiska organisationen

I Sverige finns det tre politiska nivåer: kommunen, landstinget och riksdagen.

Riksdagen fattar beslut på nationell nivå och stiftar lagar. Landstinget är på regional nivå och fokuserar på frågor som rör hälsa- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Kommunen finns på den lokala nivån och har bland annat hand om förskolor, skolor, socialtjänst, äldreomsorg och mycket mer.

Som lokalavdelning är vår starkaste koppling till kommunen och de politiska organen där. Sedan 2014 sitter vi i majoriteten i Stockholms kommun och är med och styr staden i en grönare riktning.

VÅR ORGANISATION - POLITISKA ORGANISATIONEN

Väldigt förenklad kan man säga att vår organisation består av två delar: medlemsorgsanisationen och den politiska organisationen. De båda binds samman av våra aktiva medlemmar.

Den politiska delen av vår organisation är inte helt lätt att greppa eftersom den är kopplad till hur både kommunen och vår egen medlemsorganisation är uppbyggd och fungerar.

Våra politiker, som är medlemmar vi väljer, kan man säga är kopplingen, bron, mellan vår medlemsorganisation, partiet och kommunen. Det finns en samverkan.

På våra medlemsmöten väljer vi representanter från partiet till olika politiska poster. Vilka och hur många poster vi har är något som förhandlas fram efter varje val och därför ändras när en ny mandatperiod börjar.

De flesta av de posterna är uppdrag som en sköter på sin fritid men det finns några som en jobbar heltid med.

 • Facknämnder
 • Bolagsstyrelser
 • Stadsdelsnämnder
 • Övriga politiska uppdrag som exempelvis borgarråd och gruppledare

Detta är en förenklad karta över både den politiska delen av organisationen och vår medlemsorganisation.

I Stadshuset sitter våra politiker som arbetar heltid med sina uppdrag exempelvis borgarråden och gruppledarna. De jobbar tillsammans med det politiska kansliet som består av cirka 15 anställda.

HUR VÄLJER VI VÅRA POLITIKER?

Det är medlemmarna i partiet som kan väljas till olika politiska uppdrag.

De allra flesta av dessa väljs på lokalavdelningens eller distriktets medlemsmöten, men vissa väljs i de allmänna valen vart fjärde år. Då har medlemsmötet valt vilka kandidater som ska stå med på valsedlarna.

Väljs i allmänna val:

 • Kommunfullmäktige
 • Landstingsfullmäktige
 • Riksdagen

Väljs på medlemsmöten:

 • Stadsdelsnämnder
 • Facknämnder
 • Bolag och stiftelser
 • Övriga politiska uppdrag såsom borgarråd och gruppledare

HUR ÄR DET ATT SITTA I DE POLITISKA FÖRSAMLINGARNA?

Vi bjöd in tre politiker som sitter i kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och i riksdagen. Två är fritidspolitiker och en heltidspolitiker. Vi ställde frågor kopplade till deras uppdrag och deras väg dit och avslutade med frågor från publiken. Detta filmades så du kan nu se det i efterhand. Kvällen leddes av Leif Ullmark och Mikaela Wikström.

Gäster:

 • Magda Rasmusson - kommunfullmäktige
 • Shadi Larsson - Landstingsfullmäktige
 • Pernilla Stålhammar - Riksdagsledamot

Inspelat i maj 2017.

HUR FUNGERAR POLITIKEN EGENTLIGEN?

Funderar du på hur de politiska församlingarna egentligen fungerar?

Här har vi samlat länkar till information som du själv kan läsa dig till. Det är rätt korta och pedagogiska texter.