Detta är vi

Medlemsorganisationen

Stockholms stad är Miljöpartiets största lokalavdelning med drygt 2000 medlemmar.

Vi finns för att:

  • Främja en politisk utveckling i enlighet med partiets och lokalavdelningens program och kongressens och medlemsmötets beslut.
  • Erbjuda varje medlem möjligheter till inflytande över partiet och dess politik samt ett hållbart och positivt engagemang.

Vår uppgift är att:

  • Bedriva valrörelser och annat utåtriktat arbete till stöd för partiets idéer och politik inom verksamhetsområdet
  • Utveckla politiken inom kommunen
  • Nominera företrädare i allmänna val och till politiska organ inom verksamhetsområdet
  • Erbjuda arenor för politiskt engagemang

VÅR ORGANISATION - MEDLEMSORGANISATIONEN

Väldigt förenklad kan man säga att vår organisation består av två delar: medlemsorgsanisationen och den politiska organisationen. De båda binds samman av våra aktiva medlemmar.

Årsmötet/Medlemsmötet - högsta beslutande organet

Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet och medlemsmötet. Årsmötet är en gång om året, vanligen i mars månad under en dag på helgen. Där behandlas olika förslag rörande organisationen och val till bland annat styrelse, valberedning och revisor. Verksamhetsplan och budget antas på ett extra årsmöte i oktober som kallas höstmöte.

Styrelsen är ytterst ansvariga

Styrelsen är lokalavdelningens högsta beslutande organ mellan årsmötet och medlemsmötena. De är ytterst ansvariga för att leda och utveckla lokalavdelningen och säkerställa att årsmötet och medlemsmötets beslut genomförs. De utser en kanslichef som ansvarar kansliet och personalen. Styrelsen är som arbetsgivare ansvarig för att ge personalen en god arbetsmiljö.

Medlemskansliet genomför och utvecklar

Kansliet består av en kanslichef samt ytterligare cirka 4-5 anställda. Kansliet ansvarar för den dagliga verksamheten , stöttar medlemmar och utvecklar organisationen i den riktning som årsmötet, medlemsmötet och styrelsen har beslutat.

Medlemmar är vår verksamhet

Lokalavdelningens syfte är att erbjuda en plattform för politiskt engagemang. Styrelsen och kansliet stöttar medlemmar att utöva sitt engagemang. Som medlem kan du vara aktiv i organisationen på flera olika sätt. Du kan anpassa vad du gör utefter din egen livssituation och hur mycket tid du har att ge. Läs mer om hur du kan engagera dig här.

Detta är en förenklad karta över både den politiska delen av organisationen och vår medlemsorganisation. De båda binds samman av våra aktiva medlemmar.

Den politiska organisationen kan du läsa mer om här.

ORGANISATIONSKARTA

Den här organisationskartan visar ungefär hur vår lokalavdelning ser ut och fungerar men verkligheten är som vanligt mer omfattande och invecklad än så här.

RUBRIK?

MILJÖPARTIET I STOCKHOLMSREGIONEN

Geografiskt består regionen av 26 kommuner - från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder, inklusive Stockholms läns landsting. Det är Miljöpartiets största regionorganisation med nära 5000 medlemmar.

MILJÖPARTIETS RIKSORGANISATION

Miljöpartiet bildades den 20 september 1981 och har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Miljöpartiet kom in i Sveriges riksdag för första gången 1988. Efter att ha varit utanför riksdagen 1991-1994 har partiet etablerat sig som en politisk kraft att räkna med, både lokalt, i riksdagen och i EU-parlamentet.

Här kan du bland annat läsa om hur en blir medlem, vår politik och politikerna och vår historia.

Här kan du bland annat läsa om partistyrelsen, riksvalberedningen, kongressen och kontaktuppgifter.

Här får du uppdateringar om aktuell politik.

SKISS ÖVER HELA PARTIET

Vill du verkligen grotta ner dig i hur hela organisationen ser ut på riksnivå och kopplingarna till lokalavdelningar och distrikt kan du kika på den här nedanför. Men den kräver lite klurande för att förstå då den försöker visa så många delar av partiet som möjligt och den är både stor och komplex. Den är är från 2016 och eftersom vissa siffror varierar över tid kan de ha ändrats sen dess.

VÅRA SIDOORGANISATIONER

GRÖN UNGDOM

Är du under 26 år kan du bli medlem gratis i ungdomsförbundet. Du blir även automatiskt medlem i Miljöpartiet utan extra kostnad.

GRÖNA STUDENTER

Om du ska studera eller redan studerar på eftergymnasial nivå kan du också bli medlem gratis i studentförbundet. Du blir även automatiskt medlem i Miljöpartiet utan extra kostnad.

GRÖNA SENIORER

Har du fyllt 55 år och är medlem i Miljöpartiet kan du även bli medlem i seniorförbundet.