Våra kanslier

I Miljöpartiet i Stockholms stad har vi två kanslier. Medlemskansliet är kopplat till medlemsorganisationen. Den andra är kopplat till den politiska delen av organisationen och sitter i stadshuset och jobbar med vår politik.

MEDLEMSKANSLIET

På medlemskansliet arbetar vi på uppdrag av medlemmarna via årsmötet och styrelsen och genomför verksamhet, stöttar medlemmarna och utvecklar organisationen. Vi sitter nära slussen och delar lokaler med riksorganisationen, regionalavdelningen, Grön Ungdom, Gröna Studenter och Green Forum. Här har vi även våra möteslokaler.

Våra ordinarie öppettider är måndag–torsdag kl. 10–12 och 13–16.

Läs mer om vilka som jobbar här längre ner på sidan.

Adress:

Pustegränd 1-3

118 20 Stockholm

POLITISKA KANSLIET

Vi jobbar med att genomföra vår politik i Stockholms kommun och sitter i stadshuset. Här sitter både förtroendevalda politiker som arbetar heltid med sina uppdrag och tjänstepersoner som arbetar för att styra staden i en grönare riktning.

E-post: mp.slk@stockholm.se

Telefon: 08-508 29 205

Läs mer om vilka som arbetar hos oss längre ner på sidan.

Adress:

Ragnar Östbergsplan 1

105 35 StockholmVI JOBBAR PÅ MEDLEMSKANSLIET

MÅRTEN WALLBERG

Kanslichef | Kansli, ekonomi, personal

Mårten har det övergripande och yttersta ansvaret för kansliet, personalen och verksamheten. Han jobbar även med ekonomi, krishantering och arbetar nära styrelsen och kanslichefen på det politiska kansliet.

E-post: marten.wallberg@mp.se

Telefon: 073- 374 67 14


MIKAELA WIKSTRÖM

Organisationsutvecklare och utbildningsansvarig

Mikaela arbetar med att utveckla och genomföra vår utbildningsverksamhet och med olika typer av utvecklingsprocesser. Hon är även ansvarig för medlemswebben, stöttar styrelsen med viss administration och har stenkoll på styrelseprotokollen.

E-post: mikaela.wikstrom@mp.se

Telefon: 070-759 09 55


JACKO NILSSON

Medlemsansvarig

Jacko arbetar med att stötta våra aktiva medlemsgrupper, främst våra stadsdelsgrupper och nätverk och med att hjälpa nya medlemmar att hitta rätt. Jacko arbetar även med internkommunikation, kampanjer och utbildningar.

E-post: jacko.nilsson@mp.se

Telefon: 070-370 22 32

LOTTA ELF

Kanslisekreterare

Lotta jobbar med kansliadministration, medlemsstöd och att arrangera våra medlemsmöten och årsmötet. Ringer du till oss är det ofta Lotta som hjälper dig. Lotta har arbetat på kansliet sen tiden då det bara fanns en anställd och har bra koll på hur det har varit.

E-post: lotta.elf@mp.se

Telefon: 08-588 329 13

LEIF ULLMARK

Samordnare

Leif arbetar 60% och är föräldraledig resten av tiden. Leif arbetar med att stötta valberedningen, våra digitala webbsystem för röstning EasyVote och VoteIt samt processen för att välja vilka som ska stå på våra listor i valet 2018. Leif arbetar även en del med kampanjer och grafiskt material.

E-post: leif.ullmark@mp.se

Telefon: 073-996 11 90

JOAKIM KROKSSON

Valsamordnare

Joakim delar sin tid mellan det politiska kansliet i stadshuset och medlemskansliet och är den som håller ihop både det förberedande arbetet inför valrörelsen och kommer hålla i trådarna under själva valrörelsen.

E-post: joakim.kroksson@mp.se

Telefon: 076-122 96 27

VI JOBBAR PÅ DET POLITISKA KANSLIET

Våra heltidsarvoderade politiker som också arbetar i stadshuset, exempelvis våra borgarråd hittar du på sidan "Våra politiker".

GABRIELLE GJERSWOLD

Kanslichef

Gabrielle är ansvarig för kansli, ekonomi och personal. Gabrielle har även ansvar för förhandling och det övergripande ansvaret för kommunikation.

 • EKU (Kommunstyrelsens ekonomiutskott)
 • Kommunstyrelsen
 • Stadshus AB
 • S:t Erik Försäkrings AB , S:t Erik Livsförsäkring AB , S:t Erik Markutveckling AB
 • Stockholm Business Region
 • Stockholm Hamn AB
 • Stockholm Visitors Board AB
 • STOKAB (IT-infrastruktur)
 • SISAB (skolfastigheter)
 • Stockholm Globe Arena

E-post: gabrielle.gjerswold@stockholm.se

Telefon: 08-508 29 694

SVERRE DAHLSTEDT ERIKSSON

Biträdande kanslichef

 • Utbildningsnämnden
 • Äldrenämnden
 • Micasa (fastigheter)

E-post: sverre.dahlstedt@stockholm.se

Telefon: 08-508 29 629

PRESS OCH KOMMUNIKATION

Jobbar övergripande med kommunikation exempelvis press, webb och sociala medier tillsammans med anställda och borgarrådet på miljö, social-och trafikroteln.

CECILIA ENGSTRÖM

Pressekreterare

 • Övergripande kommunikationsansvar
 • Press- media och informationsansvarig för socialroteln
 • Nyhetsbevakning

E-post: cecilia.engstroem@stockholm.se

Telefon: 08-508 29 622

Foto: Anders J Larsson

MATTIAS BENGTSSON BYSTRÖM

Pressekreterare

 • Press- media och informationsansvarig för trafikroteln
 • Nyhetsbevakning

E-post: mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se

Telefon: 08–508 296 26

ELISABETH EKSTRAND

Pressekreterare

 • Press- media och informationsansvarig för miljöroteln samt för ordförande i stadsdelsnämnderna
 • Nyhetsbevakning

E-post: elisabeth.ekstrand@stockholm.se

Telefon: 08–508 296 02

EWA SIGFRID

Ansvarig sociala medier

 • Sociala medier
 • Webb
 • Internkommunikation

Epost: ewa.sigfrid@stockholm.se

Telefon: 08-508 296 23

MILJÖROTELN

Jobbar med Miljöborgarrådet Katarina Luhr.

ALBIN ARLESKÄR

Borgarrådssekreterare

Albin är assistent till miljöborgarrådet.

 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Fair Trade City
 • Kemikalier
 • Vatten
 • Grönstruktur

E-post: albin.arleskar@stockholm.se,

Telefon: 08-508 296 39

PETER KOGG

Borgarrådssekreterare

 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Stockholm Vatten AB

E-post: peter.kogg@stockholm.se

Telefon: 08-5082 96 41

JENNY LILJENSTRÖM

Borgarrådssekreterare

 • Stadsdelsnämnderna
 • Personal- och jämställdhetsutskottet
 • MR-rådet
 • Ytterstad och demokratiutskottet
 • Social hållbarhet
 • Stockholms stadsteater
 • Kulturnämnden
 • Arbetsmarknadsnämnden
 • Trygghetsfrågor

Epost: jenny.liljenstrom@stockholm.se

Telefon: 08-508 296 32

SABINA EDELMAN

Borgarrådssekreterare

 • Stadsbyggnadsnämnden
 • Exploateringsnämnden
 • Fastighetsnämnden
 • Familjebostäder
 • Svenska bostäder
 • Stockholmshem
 • Stockholms stads Bostadsförmedling AB

E-post: sabina.edelman@stockholm.se

Telefon: 08-508 29 634

LENA BERLIN

Biträdande borgarrådssekreterare

 • Sekreterare för fullmäktigegruppen
 • Ansvarig för administration

E-post: lena.berlin@stockholm.se

Telefon: 08-508 296 28

SOCIALROTELN

Jobbar med Miljöborgarrådet Åsa Lindhagen

CINDY FALQUET

Borgarrådssekreterare

 • Socialnämnden
 • Våld i nära relation
 • Missbruk och beroende
 • Hemlöshet
 • Funktionshinderpolitik inkl. KS funktionshinderråd
 • Socialpsykiatri
 • Organisations- och föreningsstöd (OFU)
 • Utsatta EU-medborgare
 • SHIS Bostäder

E-post: cindy.falquet@stockholm.se

Telefon: 08-508 29 154, 076-1229154

SAMUEL SVAN

Borgarrådssekreterare

 • Socialnämnden
 • Barn och ungdom, inkl. ensamkommande
 • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • Ekonomiskt bistånd
 • Arbetssituation socialsekreterare och biståndsbedömare
 • Tillståndsutskottet och individutskottet
 • Flyktingar/nyanlända

E-post: samuel.svan@stockholm.se

Telefon: 08-508 296 17

KLARA WESTBY

Biträdande borgarrådssekreterare

Klara är assistent till socialborgarrådet.

 • Ekonomiadministration
 • Kyrkogårdsnämnden

E-post: klara.westby@stockholm.se

Telefon: 08 508 292 05

TRAFIKROTELN

Jobbar med trafikborgarrådet Daniel Helldén.

HELENA CULLEMO

Biträdande borgarrådssekreterare

Helena är assistent till trafikborgarrådet.

 • Ekonomiadministration
 • Kyrkogårdsnämnden

E-post: helena.cullemo@stockholm.se

Telefon: 08 508 296 33

THOMAS KARLSSON

Borgarrådssekreterare

 • Trafiknämnden
 • Kollektivtrafik
 • Klimat
 • Stadsutveckling
 • Stadsmiljö/parker
 • Gång
 • Tillstånd
 • Bil

E-post: thomas.e.karlsson@stockholm.se

Telefon: 08-508 29 630

JONAS THÖRNQVIST

Borgarrådssekreterare

 • Trafiknämnden
 • Cykel
 • Miljö
 • Städning
 • Snöröjning
 • Nyttotrafik
 • Stadsutveckling
 • Stockholm Parkering AB

E-post: jonas.thornqvist@stockholm.se

Telefon: 08-508 29 613, 076-122 96 13