Styrelsen

Styrelsen i Miljöpartiet i Stockholms stads medlemsorganisation består av elva ledamöter som tillsammans är ytterst ansvariga för organisationen, dess verksamhet, medlemmar och personal.

Styrelsen består av två ordföranden, en kassör och ledamöter där hälften är män och hälften är kvinnor samt en representant från Grön Ungdom.

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden med uppehåll över sommaren och jul och nyår. Mellan styrelsemötena träffas styrelsens arbetsutskott som består av de båda ordförandena och kassören och medlemskansliet kanslichef. Då hanteras de ärenden som inte kan vänta till nästa styrelsemöte och nästa styrelsemöte förbereds.

Styrelsen väljs på årsmötet i mars, förutom Grön Ungdoms representant som utses av deras eget årsmöte. Medlemmar i styrelsen väljs på två års mandatperioder med växelvis avgång. Detta innebär att hälften av styrelsen väljs ena året och den andra hälften året därpå.

Eftersom vi tycker att det är viktigt att en inte sitter på samma post för länge har vi en rotationsprincip som innebär att den maximala tiden en kan sitta på samma post är nio år.

KONTAKT

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du välja att kontakta respektive person eller ordförandena.

KOMMANDE STYRELSEMÖTEN

2017

  • 13 september
  • 4 oktober
  • 8 november
  • 29 november

2018

  • 17 januari
  • 21 februari
  • 7 mars
  • 24 mars - konstituerande möte
  • 11 april
  • 16 maj

STYRELSEN 2017

MARIA ANTONSSON

Ordförande


E-post: maria.antonsson@mp.se

Telefon: 073-581 43 44

Mandatperiod: 2016-2018

MATS BERGLUND

Ordförande


E-post: mats.berglund@mp.se

Telefon: 070-696 90 06

Mandatperiod: 2017-2019

SARA GROLANDER

Ledamot


E-post: sara.grolander@mp.se

Telefon: 073-943 60 25

Mandatperiod: 2017-2019

MICKE SEID

Ledamot


E-post: micke.seid@mp.se

Telefon: 070-544 66 40

Mandatperiod: 2017-2019

SANDRA IVANOVIC RUBIN

Ledamot


E-post: sandra.ivanovic@mp.se

Telefon: 073-934 38 73

Mandatperiod: 2016-2018


MARTIN SAHLIN

Ledamot


E-post: martin.sahlin@mp.se

Telefon: 073-140 87 27

Mandatperiod: 2016-2018

LINNEA JOANDI

Ledamot


E-post: linnea.joandi@mp.se

Telefon: 070-776 12 89

Mandatperiod: 2017-2019

ANTON LINDQVIST

Ledamot


E-post: anton.lindqvist@mp.se

Telefon: 073-930 04 26

Mandatperiod: 2017-2019

STEFAN NILSSON

Ledamot


E-post: stefan.nilsson@mp.se

Telefon: 072-541 55 72

Mandatperiod: 2016-2018

OLIVIA NORDELL

Representant för Grön Ungdom i Stockholms stad

E-post: olivia.nordell@mp.se

Telefon: 073-383 71 28

Mandatperiod: 2016-2018