Revisorer

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete utifrån lagar, stadgar, andra styrdokument och säkerställa att årsmötets beslut följs och genomförs. De kontrollerar även att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt.

Revisorerna och styrelsen har kontakt löpande under året exempelvis under styrelsemötena där revisorerna ofta deltar. Det underlättar för revisorernas arbete samtidigt som revisorerna kan ge råd och tips till styrelsen.

Den auktoriserade revisorn granskar framförallt föreningens ekonomi så att den sköts i enlighet med lagar och regler medan de förtroendevalda revisorerna har ett bredare fokus.

De förtroendevalda revisorerna och den auktoriserade revisorn skriver sedan en rapport, en revisionsberättelse, till årsmötet. I den rapporten ger dom sin rekommendation till om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet av årsmötet eller inte.

I Miljöpartiet i Stockholms stad har vi utöver en auktoriserad revisor tre förtroendevalda revisorer. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. De väljs på ett år.

KONTAKT

Du som medlem kan kontakta någon av de förtroendevalda revisorerna om det är något du vill lyfta. Du hittar deras kontaktuppgifter lite längre ner.


FÖRTROENDEVALDA REVISORER

VIVIANNE GUNNARSSON

Förtroendevald revisor


E-post: vivianne.gunnarsson@politik.sll.se

Telefon: 070-352 03 55

ERCAN SAHIN

Förtroendevald revisor


E-post: erbu@hotmail.com

Telefon: 070-456 54 41

GERTRUD BRORSSON

Förtroendevald revisor


E-post: gertrud.brorsson@gmail.com

Telefon: 070-248 11 53

AUKTORISERAD REVISOR

TOMMY NILSSON

Auktoriserad revisor


E-post: tommy.nilsson@hummelklappen.se

Telefon: 08-545 831 20