Stadsdelsgrupper

Är du intresserad av politik generellt, lokalpolitik, kampanjer och vill ha en grupp som utgör startpunkten för ditt engagemang är våra stadsdelsgrupper något för dig.

Våra stadsdelsgrupper utgör grunden för den regelbundna verksamheten i Miljöpartiet i Stockholms stad. Stadsdelsgrupperna leds vanligtvis av två sammankallande och har möten ungefär en gång i månaden. Inom ramarna för stadsdelsgruppernas verksamhet ryms politiska diskussioner på olika nivåer, kampanjaktiviteter och föreläsningar.

Som medlem i Miljöpartiet i Stockholms stad kommer du att via mail bli kallad till möten med någon av våra stadsdelsgrupper. Vilken stadsdelsgrupp du tillhör avgörs av vart i Stockholm du bor. Stadsdelsgrupperna följer Stockholms nämndområden, som idag är 14 stycken. Varje nämndområde har varsin stadsdelsgrupp, förutom Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista som är sammanslagna i Järvagruppen. Varje stadsdelsgrupp är kopplad till sin stadsdelsnämnd.

Som medlem är du välkommen på stadsdelsgruppsmöten som anordnas både av din egna stadsdelsgrupp och av andra grupper. Du kommer dock endast att bli kallad till möten med gruppen i ditt område. Till stadsdelsgruppernas möten och aktiviteter går det bra att bara komma och vara med, eller så kan du välja att vara mer drivande och delaktig i gruppens verksamhet. Det är du som medlem som sätter nivån för ditt engagemang.

VILL DU BLI AKTIV?

Kontakta gruppens egen e-postadress som börjar med ortens namn eller vänd dig direkt till någon av gruppens sammankallande.

VILL DU LÄRA DIG MER OM STADSDELSGRUPPERNA?

Vill du veta mer om hur stadsdelsgrupperna är organiserade och bedriver verksamhet samt få tips och tricks när det gäller ledarskap och hållbart engagemang kan du spana in vår handbok för stadsdelsgrupper.

Vi erbjuder dig som är sammankallande, kampanjsamordnare eller ekonomiansvarig i en stadsdelsgrupp ytterligare verktyg för att på bästa sätt kunna ta dig an ditt uppdrag i stadsdelsgruppen i vår arbetsmapp för stadsdelsgrupper på Google Drive.

VÅRA STADSDELSGRUPPER

BROMMA

E-post: bromma@mp.se


KARL PERSSON

Sammankallande

E-post: karl.persson@bergab.se

Telefon: 070-844 88 29


CECILIA OBERMÜLLER

Gruppledare i Bromma stadsdelnämnd

E-post: cecilia.obermuller@stockholm.se

Telefon: 070-765 20 40

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR

E-post: eav@mp.se


JANINE O'KEEFFE

Sammankallande

E-post: janineoke@gmail.com

Telefon: 070-4017839


INGEGERD VON MALMBORG

Sammankallande

E-post: ingegerd.vonmalmborg@gmail.com

Telefon: 070-647 81 82


FOTIOS STATHIS

Gruppledare i EÅV stadsdelsnämnd

E-post: fotios.stathis@gmail.com

Telefon: 070-272 43 80

FARSTA

E-post: farsta@mp.se


HABIRA MAIJEVA

Sammankallande

E-post: magieva.h@gmail.com

Telefonnummer: 073-494 95 93


MARIANA MOREIRA DUARTE

Gruppledare i Farsta stadsdelsnämnd

E-post: marianamoreiraduarte@gmail.com

Telefon: 076-643 35 02

HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

E-post: mphl@mphl.se


SANDRA IVANOVIC RUBIN

Sammankallande

E-post: sandraivanovic9@hotmail.com

Telefon: 073-934 38 73


JOHAN FAXÉR

Sammankallande

E-post: johan.faxer@gmail.com

Telefon: 070-669 14 13


JESSICA JORMTUN

Gruppledare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

E.post: jessica.jormtun@gmail.com


HÄSSELBY-VÄLLINGBY

Vilande. Medlemmar i Hässelby-Vällingby kallas för tillfället till träffar med Bromma stadsdelsgrupp.


PETER DANNQVIST

T.f. kontaktperson

E-post: peter.dannqvist@gmail.com


ANTON FENDERT

Gruppledare i Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd

E-post: anton.fendert@mp.se

JÄRVA

E-post: jarva@mp.se


TOMAS BEER

Sammankallande

E-post: tomas_beer@hotmail.com

Telefon: 070-755 95 91


INGER BEER

Sammankallande

E-post: inger.beer@gmail.com

Telefon: 073-720 65 31


MARTIN MICHEL

Gruppledare Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

E-post: martin@mmichel.se

Telefon: 070-247 23 56


SUS ANDERSSON

Gruppledare Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

E-post: sus.andersson.mp@farad.se

Telefon: 070-953 01 66

KUNGSHOLMEN

E-post: kungsholmen@mp.se


ANTON LINDQVIST

Sammankallande

E-post: anton.l.lindqvist@gmail.com

Telefon: 073-930 04 26


DANIEL GUSTAFSSON

Sammankallande

E-post: d.gustafsson@hotmail.com

Telefon: 076-770 73 15


NICKLAS BÖRJESSON

Kampanjsamordnare

E-post: nicklasb@gmail.com


RICKARD NYGREN

Ekonomiansvarig

E-post: rickard.nygrens@gmail.com


ANDERS ÖDMARK

Gruppledare i Kungsholmens stadsdelsgrupp

E-post: naodmark@gmail.com

Telefon: 076-947 10 70

NORRMALM

E-post: norrmalm@mp.se


KRISTIINA LILLTHORS

Sammankallande

E-post: kristiina.lillthors@comhem.se

Telefon: 073-853 69 73


STAFFAN LUNDSTEDT

Sammankallande

E-post: info@staffanlundstedt.se

Telefon: 070-739 98 95


YLVA LARSSON

Gruppledare i Norrmalms stadsdelsnämnd

E-post: ylva@loggia.se

Telefon: 070-657 66 44

SKARPNÄCK

E-post: skarpnack@mp.se


MICHAEL SVENSSON

Sammankallande

E-post: msvenssonmp@gmail.com

Telefon: 0734-16 31 41


STAFFAN ARVIDSSON

Sammankallande

E-post: lstaffant.arvidson@gmail.com

Telefon: 070-001 72 58


ISOLDE BOYD

Kampanjsamordnare

E-post: ieboyd@icloud.com

Telefon: 073-666 02 45


EWA LARSSON

Gruppledare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

E-post: ewagron1@gmail.com

Telefon: 070-530 42 37

SKÄRHOLMEN

E-post: skarholmen@mp.se


SARA GROLANDER

Sammankallande

E-post: sara.grolander@mp.se

Telefon: 073-943 60 25


MINNA LIEWENDAHL

Sammankallande

E-post: minna.liewendahl@gmail.com

Telefon: 070-734 09 06


REBWAR HASSAN

Gruppledare i Skärholmens stadsdelsnämnd

E-post: rebwarh@hotmail.com

Telefon: 073-600 06 81

SÖDERMALM

E-post: sodermalm@mp.se


KARIN PERSSON

Sammankallande

E-post: karin.mp@comhem.se

Telefon: 0768 640072


RAY ZEGGARRA

Sammankallande

E-post: rayzegarrapolitik@gmail.com

Telefon: 072-836 23 91


ANNA-KLARA MUNTZIG

Gruppledare i Södermalms stadsdelsnämnd

E-post: anna-klara.muntzing@mp.se

Telefon: 08-658 44 81

ÄLVSJÖ

E-post: alvsjo@mp.se


Sammankallande - VAKANT


VIKTOR MORAWSKI

Gruppledare i Älvsjö stadsdelsnämnd

E-post: viktor.morawski@stockholm.se

Telefon: 070-888 81 85

ÖSTERMALM

E-post: ostermalm@mp.se


EVA POSTRUP

Sammankallande

E-post: eva@postrup.se

Telefon: +46765468636


MARIA ANTONSSON

Gruppledare i Östermalms stadsdelsnämnd

E-post: mia@rekostart.se

Telefon: 073-581 43 44