Nätverk-och intressegrupper

Är du särskilt intresserad av ett visst politiskt sakområde och vill fördjupa dig i detta är våra nätverk och intressegrupper rätt plats för dig.

Våra nätverk träffas ett par gånger per termin och riktar in sig på ett särskilt politiskt sakområde (exempelvis klimat och miljö). Varje nätverk har en politisk kontaktperson som arbetar med det specifika sakområdet och som ansvarar för nätverksträffarnas politiska innehåll.

Våra intressegrupper samlas också kring ett specifikt sakområde, men drivs som studiecirklar och saknar politisk kontaktperson. Det är enklare att starta upp en ny intressegrupp än ett nytt nätverk om du som medlem vill anordna egna träffar.

VILL DU STARTA ETT NÄTVERK ELLER INTRESSEGRUPP?

Hittar du inte det politiska område som du letar efter i listan nedan? Kontakta ansvarig för nätverk- och intressegrupper på kansliet för hjälp och stöd med att starta upp ett nytt nätverk eller en ny intressegrupp.

Kontakta ansvarig på medlemskansliet.

VILL DU BLI AKTIV?

Ta kontakt med någon av de sammankallande i nätverket eller intressegruppen som du är intresserad av via deras mailadresser nedan. Kolla också i kalendariumet när nästa möte är.

VÅRA NÄTVERK

KLIMAT OCH MILJÖNÄTVERKET

ANDERS TROJENBORG

Sammankallande

E-post: trojenborg.anders@gmail.com


KATARINA LUHR

Politisk kontaktperson, Miljöborgarråd i Stockholms stad

E-post: katarina.luhr@stockholm.se

KULTURNÄTVERKET

MARJA SANDIN-WESTER

Sammankallande

E-post: marja.sandin-wester@mp.se


MICKE SEID

Politisk kontaktperson, gruppledare i kulturnätverket

E-post: micke@mp.se

NÄTVERKET FÖR HÅLLBAR EKONOMI

JANINE O'KEEFFE

Sammankallande

E-post: janineoke@gmail.com


MAGNUS RUNSTEN

Politisk kontaktperson, arbetsmarknadsnämnden

magnusrunsten@gmail.com

STADSBYGGNADSNÄTVERKET

MARIA BERGSTRÖM

Sammankallande

E-post: mia.sorby@gmail.com

RAGNAR VON MALMBORG

Sammankallande

E-post: ragnar.von.malmborg@tengdalen.se


Cecilia Obermüller

Politisk kontaktperson, talesperson i stadsbyggnadsfrågor

E-post: cecilia.obermuller@stockholm.se

INTRESSEGRUPPER

INTERNATIONELLA GRUPPEN

JACOB BERGMAN THURESSON

Sammankallande

E-post: jacob.bergman@spray.se

ZARATHUSTRA ACAT

Sammankallande

E-post: zarathustraa@hotmail.com

MP-TV

ÅKE ASKENSTEN

Ansvarig utgivare

E-post: ake.askensten@comhem.se

Programmen sänds i Öppna Kanalen via fem operatörer i Stockholms och Södermanlands län. För den som har DIGITALBOX det kanalplats 450 hos Com Hem, nr 500 hos Telia, nr 20 hos Sappa, nr 299 hos Canal Digital och Bredbandsbolaget. Programmen kan samtidigt ses på Internet: Klicka på länken och sedan på PLAY-bilden. http://www.oppnakanalenstockholm.se/

Vi sänder:

  • måndag, tisdag, fredag och söndag, kl 18.30-19.00
  • torsdagar kl 20.30 -21.00
  • lördagar kl 16.00-16.30

En del program kan ses på Youtube – sök på Askensten (enklast) eller Miljöpartiet.

Vill du vara med och göra TV? Kontakta Åke Askensten. 08-673 20 13, 070-171 48 46. ake.askensten@comhem.se