Kalendarium 2017

Här i kalendariet kan du hitta aktiviteter som är på gång. Allt ifrån medlemsmöten till de olika stadsdelsgruppernas och nätverkens möten.

Vissa arrangeras av kansliet och styrelsen, andra av aktiva medlemmar. Eftersom det är de grupper som arrangerar aktiviteterna själva som ansvarar för att lägga in sina aktiviteter i kalendern kan vi inte lova att den är komplett och uppdaterad.

Vi rekommenderar att du kontaktar den ansvarige innan träffen.

TIPS!

Datum för olika aktiviteter, såsom medlemsmöten och utbildningar, finns under respektive sida under "Engagera dig"-menyn.

Du kan också gilla vår facebooksida så får du veta mer om de aktiviteter som arrangeras centralt av kanslierna eftersom de läggs upp som events på facebook.

VÅR KALENDER

Vår kalender ligger som en extern hemsida här -->

Där kan du se vilka event som är på gång inom Miljöpartiet i Stockholms stad. Observera att bara events som genomförs internt i lokalavdelningen får läggas upp.

Eftersom det är den som ansvarar för respektive aktivitet som själv ansvarar för att lägga in sina aktiviteter i kalendern kan vi inte garantera att den är komplett och uppdaterad.

PLANERAR DU NÅGOT?

Är du ansvarig för ett event, exempelvis ett stadsdelsgruppsmöte eller en nätverksträff, ska du själv lägga upp det i kalendern. Då får fler möjlighet att komma.

Glöm inte att skriva:

  • datum och tid
  • plats och adress
  • om föranmälan krävs
  • kontaktuppgifter till den ansvarige
  • om det bjuds på något ätbart
  • lokalens tillgänglighet (för Pustegränd finns detta beskrivit här).

ÄNDRA I ETT UPPLAGT EVENT

Det går tyvärr inte att ändra i ett event som redan har lagts upp. Därför är det viktigt att dubbelkolla att all information finns med och är korrekt från början. Behöver du ändå ändra får du ta bort eventet och göra ett nytt.

PSST!

Glöm inte att gilla vår facebooksida för att få information om event som är på gång.