Valplanen

Valplan.pdf

Valplanen är det styrdokument som leder oss genom valrörelsen 2018. Valplanen är utgångspunkten när planeringen av valrörelsen konkretiseras.

Denna valplan omfattar målsättningar för den regionala valrörelsen, prioriterade målgrupper och prioriterade politiska områden.

Valplanen anger även en övergripande strategisk inriktning för den utbildning, kommunikation och de kampanjer som kommer att ske inför och under valrörelsen samt hur utvärdering ska göras kontinuerligt.

Valplanen fastställs av regionmötet och är styrande för valledningen.