Kommunikation i valrörelsen

ÖPPET HUS OM KOMMUNIKATION APRIL

Miljöpartiet Stockholmsdistriktet arrangerar under april tre (3) stycken träffar för lokalavdelningarna att prata om kommunikation. Det kommer att vara drop-in under dagen för de som vill utbilda sig/diskutera kommunikation. Vår grafiska designer Karin Roberts, och vår strategiska kommunikatör Victor Bengtsson kommer att finnas på plats under dagen för att svara på era frågor under dagen.


NÄR: 10/4, 17/4, 24/4, klockan 13.00 - 16.00

VAR: Pustegränd 1 - 3, 118 20 Stockholm


Sådant vi kan tänkas diskutera är:

- Ads manager, hur man sponsrar inlägg på Facebook

- Spridschema för sociala medier

- Spåna på annonser eller spridbilder

- Planera utekampanjer

- Fila på valbudskap att nå ut med

- Upplägg för debattartiklar


Har du några frågor? Kontakta:

Karin.Roberts@mp.se