Hushållsutskick

Hushållsutskick är en trycksak som levereras med posten. Riksorganisationen avsätter inga ekonomiska medel för hushållsutskicken men står däremot för all infrastruktur kring projektet. Distriktets kansli kommer vara behjälplig med att formge texten för lokalsidan.

UTFORMNING

Hushållsutskicket kommer att innehålla en del om rikspolitik, en del om region/landstingspolitik och en del om kommunpolitik. Riksorganisationen är ansvarig för utformningen av utskicket samt för texten om rikspolitiken. Distrikten är ansvariga för texten om region/landstingspolitik och kommunerna för texten om kommunpolitiken. Instruktioner om hur texterna ska se ut kommer att skickas ut efter att sista anmälningsdag till utskicket har varit.

I januari kommer Miljöpartiet att lansera sin valkampanj som inkluderar ett grafiskt manér för valrörelsen. Det är utefter det maneret som utskicken kommer att layoutas och genom det som ni kan få en bild av hur utskicket kommer att se ut.

Precis som ovan nämnt kommer det finnas möjlighet för avdelningar att skicka med sina valsedlar i sina hushållsutskick.

Om en avdelning särskilt önskar kan det eventuellt gå att tillsammans hitta lösningar som till exempel innebär att utskicket skickas till alla i kommunen förutom de som bor i centrala innerstaden. Om ni har ett sådant önskemål – ange det i anmälan så kommer vi att prata vidare om det tillsammans med er.

Hushållsutskicket kommer att gå ut under samhällsinformation som oadresserad direktreklam.

KOSTNAD

Kostnaden per hushållsutskick är 2.30 kronor för utskick utan valsedlar och 3.30 kronor för utskick med valsedlar. Att det tillkommer en extra kostnad för valsedlarna är för att hanteringen av detta både tar tid och kräver extra resurser hos företaget som gör detta.

Bifogat med denna mejl finns en länk till ett dokument i vilket det är angett hur många hushåll per kommun det fanns år 2016. Filen hittas även här. Den siffran kan variera både uppåt och nedåt, men är en tydlig riktning mot hur det ser ut i er kommun idag. Samma text som återfinns i detta mejl finns även i den bifogade PDF-filen.

För att beräkna kostnaden för er kommun räknar ni kostnaden per utskick (2.30 kronor alternativt 3.30 kronor) gångrat med antalet hushåll i er kommun. Om ni utgår från det bifogade dokumentet bör ni lägga på några procent för att ha en marginal för eventuell inflyttning. Dokumentet hittar du även här.

Det är riksorganisationen som sedan kommer fakturera kommunerna och/eller distrikten.

ANMÄLAN

En anmälan för hushållsutskick är bindande för kommun eller distriktsavdelningen. Denna anmälan ska göras senast den 1 mars 2018. Anmälan skickas till carolina.bruseman@mp.se. Ange ”Anmälan (kommunnamn) hushållsutskick” i ämnesraden.

I anmälan ska följande anges:

- Kommunens namn

- Beräknat antal hushåll

- Om utskicket ska vara med eller utan valsedlar

- Kontaktperson, mejl och telefonnummer

- Om, och i så fall hur många, överexemplar det önskar

TIDSPLAN

  • 1 maj 2018 - Sista dag för avdelningar och distrikt att inkomma med texter till utskicket
  • Juni 2018- Utskicken trycks
  • Juli 2018 - Avdelningar som vill ha med valsedlar ska skicka in dessa enligt instruktioner som fås senare
  • 29 augusti 2018 - Hushållsutskicken delas ut till hushållen

KONTAKT

Carolina Bruseman, kampanjsamordnare

E-post: carolina.bruseman@mp.se,

Telefon: 072 - 981 02 91