Viktiga dokument

Vi har flera olika viktiga typer av dokument som styr oss som organisation på olika sätt. Här samlar vi några av distriktets viktigaste dokument.

Vill du veta vilka beslut som fattats? Vill du grotta ner dig i våra stadgar? Vill du veta vad vi ska fokusera på det kommande året? Vill du veta vilka politiska dokument vi har? Då har du kommit rätt.

Vi styrs även av dokument som antas på riksnivå som exempelvis partiprogrammet.

Saknar du något? Kontakta oss på stockholmsregionen@mp.se

VÅRA VIKTIGA DOKUMENT

STYRDOKUMENT

Styrdokument är de viktigaste dokumenten i en organisation eftersom de som som namnet antyder styr organisationen. De är oftast antagna av årsmötet, medlemsmötet eller styrelsen. Här länkar vi till de viktigaste.

PROTOKOLL

Vill du veta vad som behandlats och beslutats på våra viktigaste möten? Då kan du kika i protokollen.

POLITISKA DOKUMENT

Här kan du hitta mer information om vår politik, såsom riksorganisationens politiska dokument: partiprogrammet och valmanifestet.