Våra sidoorganisationer

Miljöpartiet har tre officiella sidoorganisationer. Grön Ungdom, Gröna studenter och Gröna seniorer. De har både egna riksorganisationer och lokala avdelningar.

VÅRA SIDOORGANISATIONER

GRÖN UNGDOM

Är du under 26 år kan du bli medlem gratis i ungdomsförbundet. Du blir även automatiskt medlem i Miljöpartiet utan extra kostnad.

GRÖNA STUDENTER

Om du ska studera eller redan studerar på eftergymnasial nivå kan du också bli medlem gratis i studentförbundet. Du blir även automatiskt medlem i Miljöpartiet utan extra kostnad.

GRÖNA SENIORER

Har du fyllt 55 år och är medlem i Miljöpartiet kan du även bli medlem i seniorförbundet.