Så väljs politikerna

Det är medlemmarna i partiet som kan väljas till olika politiska uppdrag.

De allra flesta av dessa väljs på lokalavdelningens medlemsmöten eller distriktsstämman, men vissa väljs i de allmänna valen vart fjärde år. Då har medlemmarna valt vilka kandidater som ska stå med på valsedlarna. Exakt hur dessa interna processer ser ut skiljer sig både mellan och inom partierna.

Väljs i allmänna val:

  • Kommunfullmäktige
  • Landstingsfullmäktige
  • Riksdagen

Väljs på distriksstämman (exempel):

  • Nämnder
  • Bolag och stiftelser
  • Övriga politiska uppdrag såsom landstingsråd och gruppledare