Politikerwebben

Politikerwebben är för dig som är aktiv politiker inom Miljöpartiet. Här hittar du information om uppdraget som politiker, kontaktinformation samt sidor för diskussion och samarbete. Här finns information om mandatperiodens fyra år, politiskt samarbete med andra partier och tips kring att förhandla, samarbeta och styra.

Adressen till Politikerwebben är politiker.mp.se.