Strategiskt arbete

Strategier fokuserar på hur ni och organisationen ska arbeta långsiktigt för att kunna uppnå de ändamål som har definierats för organisationen. Hur strategier och styrning mot era uppsatta mål ser ut kan se väldigt olika ut i olika organisationer. Gemensamt för strategier är att de avser att hantera en systemnivå snarare än enskilda sakfrågor.

PEKA UT EN RIKTNING

Börja med vart ni ska... ...inte hur ni ska ta er dit.

Kanske känner du till berättelsen om Alice i Underlandet? I den kommer Alice till ett vägskäl. Där finns ett träd där en flinande katt sitter.

Alice frågar katten:

 • “Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?”
 • “Det beror på vart du vill komma?” svarade katten.
 • “Det spelar inte så stor roll….”, sa Alice.
 • “Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar”, sa katten

Denna berättelse visar att om du inte vet vart du skall så blir det svårt att använda din tid väl. Du riskerar att planlöst irra runt och slösa tid, för att du inte vet vart du vill. Att definiera ett mål hjälper oss människor att göra något konkret av en tanke.

Och det är det verksamhetsplanen ska bestå av; mål. Men det är vanligt att verksamhetsplanen snarare blir en lista på aktiviteter som ska genomföras istället för vilka mål som ska uppnås. Exempel Det kanske står att en utbildning ska genomföras. Problemet blir då att det endast finns information om vilken typ av aktivitet men det finns inget som pekar ut en riktning och kan ge information om vad utbildningen ska fyllas med. En utbildning är en metod för att uppfylla ett mål men det är målet som styr innehållet och upplägget på själva utbildningen.

Mål ska vara SMARTA, det vill säga:

 • Specifika
 • Mätbara
 • Accepterade
 • Realistiska
 • Tidsbestämda

Det är dock viktigt att inte fastna i mätbara mål allt för mycket. Kvalité är oftast viktigare och hur mäter man det? Först när målen är satta kan en bryta ned målen och se hur de ska uppnås, alltså vilka aktiviteter ska genomföras för att uppfylla målen. Ofta finns det flera olika sätt, vägar, metoder för att nå ett mål och det bästa är om ni alltid funderar inför varje aktivitet på vilket sätt den aktiviteten bidrar till att uppfylla de mål som ni har beslutat om. Det är dock viktigt att inte fastna i mätbara mål allt för mycket.

VAR TAS BESLUT?

Att veta vart beslut ska tas är en nyckel för att både det dagliga arbetet och den långsiktiga utvecklingen ska fungera.

Styrelsens viktigaste uppdrag att ta beslut men vilka beslut ska styrelsen ta? Styrelsen kan inte, och bör inte fatta beslut om allting. Då blir det så att styrelsen detaljstyr vilket gör det svårt att jobba på ett smidigt, effektivt och roligt sätt och det kommer innebära alldeles för mycket arbete. Att komma fram till att ett beslut nog ska fattas någon annanstans i organisationen är också ett beslut liksom att besluta att inte ta ett beslut.

3 NIVÅER KOPPLADE TILL BESLUT

Det finns tre nivåer kopplade till beslut. Strategisk - taktisk - operativ. De kommer från anktikens Grekland och militären.

Strategi - "konsten att vinna ett helt krig"

 • Minst 4-5 år
 • Sätta riktning
 • Kolla på helhet
 • Långsiktighet
 • Kolla omvärlden
 • Större behov av strategi i stora organisationer


Taktik - "konsten att vinna en strid"

 • Cirka 1-2 år
 • Kolla på vissa delar
 • Kortare tidsperspektiv
 • Lärdomar av händelsers konsekvenser

Operativ - "konsten att kriga"

 • Nuet
 • Att genomföra, utföra, göra

I små organisationer kan styrelsen vara tvungna att jobba med alla nivåerna. Även när beslut som är strategiska eller taktiska tagits blir det ofta styrelsen som ska genomföra det rent operativt, men dessa beslut behöver inte fattas av styrelsen som helhet. När hela styrelsen träffas och beslutar saker bör ni främst fokusera på strategiska och taktiska beslut snarare än operativa beslut. Operativa beslut kan ni delegera till utskott/grupper, en enskild person i styrelsen, kansliet eller en medlem utanför styrelsen som är ansvarig för exempelvis en medlemsträff.