Lära känna

FYRFÄLTAREN - ÄR, GÖR, KAN, GILLAR

Lär känna varandra

Låt alla rita upp en fyrfältare och antingen rita eller skriva i dom och sedan presentera det för varandra. "Är" handlar om dig som person och vad du definierar dig som både vad gäller egenskaper och roller. "Gör", "Kan" och "Gillar" är precis vad det låter som. Gör sedan en runda och presentera för varandra. Är gruppen stor kan detta göras i mindre grupper.

LIVSLINJEN

Kan fokusera på både privat och jobb/engagemang/karriär eller bara det ena

Helst i mindre grupper

Låt alla rita eller skriva upp en tidslinje på ett eget papper. Man kan själva avgöra när den börjar och vad man vill lyfta och hur öppen en vill vara. I början är den en fördel att fokusera på viktiga händelser i ens ideella engagemang/jobb//karriär eller händelser kopplade till dessa snarare än ens privatliv. Gruppstorlek avgör hur mycket tid varje person får. Är gruppen stor kan detta göras i mindre grupper.

BINGO

Lär känna varandra

10-30 personer

En förbereder papper till var och en med olika påståenden (Exempelvis “Jag har varit i Spanien.” “Mina föräldrar är skilda” “Jag kan prata tyska” “Jag har en katt”) Det gäller då för alla att gå runt och hitta en person som stämmer in på dessa påståenden. Då skriver du hens namn under påståendet. Först person att fylla pappret vinner.

INTERVJUA OCH PRESENTERA VARANDRA

Lära känna

2 och 2 och sen i helgrupp

Para ihop alla två och två. Gå sedan en promenad där den ena berättar om sig själv för den andra och sedan byts man av. När man samlas i helgrupp presenterar man den andre för alla de andra.

FRÅGA PÅ

Lär känna varandra

Ju fler, desto bättre

Alla ska stå huller om buller och gå runt. En ledare ska stå utanför gruppen och då och då be de andra att para ihop sig med den som är närmast. Sedan ska ledaren fråga en fråga. (Vad är ditt favoritband? Har du varit i Spanien? Tycker du om ananas på pizza?) Frågan ska du svara den andre. Vissa frågor kan svaras fort, andra kräver lite mer tid. När alla verkar klara så ber ledaren dem att börja gå runt igen.

LIKHETER/OLIKHETER

10-20 personer

Gruppen ställer sig två och två (en grupp med tre går bra om det är ojämnt) på en rad. En ledare kommer ropa upp olika påståenden. (“Jag tycker om matte” “Jag har aldrig färgat mitt hår”) Ifall påståendet stämmer in på alla/ingen i gruppen så tar båda ett steg framåt. Ifall bara en i gruppen relaterar till påståendet så stannar de kvar. Fortsätt så med ca 5-10 påståenden och titta sedan var de olika grupperna är.

NAMNBYTESLEKEN

Tränar ens koncentrationsförmåga och varandras namn

Ju fler, desto bättre

Börja med att gå fram till varandra, skaka händer och säga ert namn. Då tar ni den andra personens namn. Fortsätt gå runt och presentera dig igen, denna gång med ditt “nya” namn. Målet är att efter en stunds handskakningar, hitta ditt eget namn. När du gör det går du tillbaka och sätter dig. Leken är slut när alla har fått tillbaka sitt namn. Denna lek kräver mycket koncentration, eftersom det inte kommer fungera ifall en enda person gör fel men det gör inte så mycket utan blir mest roligt.

Exempel Hanna och Eli börjar med att skaka hand. Hanna får då namnet Eli, och vice versa. Hanna-som-Eli skakar sedan hand med Erik som tar namnet Eli och Hanna tar namnet Erik. Det gäller då för den riktiga Eli att skaka hand med rätt person så att Eli får tillbaka sitt namn.

POPNAMNLEKEN

Passar för att lära sig namn

10-30 personer

Alla står i en cirkel och person 1 säger sitt namn och någonting som börjar på namnets första bokstav samtidigt som hen gör en rörelse (dessa tre saker behöver inte ha något gemensamt). Alla i gruppen ska då upprepa namnet, det valfria ordet och rörelsen. Turen går sedan till personen bredvid person 1, som också säger sitt namn, valfritt ord och gör en rörelse. Hela gruppen upprepar då först det person 1 sa, sedan, det person 2 sa. Fortsätt så tills alla i gruppen har sagt sitt.

Exempel Första personen säger “Siri, spaghetti” och sätter händerna i midjan. Alla upprepar det. Bredvid Siri står Mohammed som säger “Mohammed, musik” och lutar sig framåt. Alla upprepar då först Siri, sen Mohammed osv.