Analys och utvärdering

Det är viktigt att analysera, reflektera över och utvärdera sitt arbete och detta kan en göra såväl i början av en process som i slutet.

Det är ett sätt att se till att det blir så bra som möjligt. Dessa kan användas för att se hur en idé kan bli bättre, för att jämföra olika idéer, att se hur en grupp eller organisation fungerar, för att tänka ett varv till och få nya insikter.

NÅGRA METODER

SWOT - ANALYS

En swot-analys är ett jättebra verktyg som går att använda på det mesta.

  • Strengths - Styrkor
  • Weaknesses - Svagheter
  • Oppurtunitites - Möjligheter
  • Threats - Hot

Du tittar helt enkelt på en organisation, grupp, projekt eller en process och kartlägger dess nuvarande styrkor och svagheter och (framtidens) möjligheter och hot. Styrkan i den här modellen är att den tar upp flera olika aspekter som är viktiga att ha med sig. Detta är alltid en bra utgångspunkt.

PLUS, MINUS, INTRESSANT

Går att använda både för analys och utvärdering. Nämn 1-2 saker som var bra, som var mindre bra/dåliga och som var intressant.

Vid dokumentationen på whiteboard kan man använda symboler för varje kategori, t ex grön pil, röd pil och utropstecken.

BÖRJA, SLUTA, FORTSÄTT

Går att använda både för analys och utvärdering. Nämn 1-2 saker som du eller gruppen ska börja med, sluta med eller fortsätta med.

Vid dokumentationen på whiteboard kan man använda symboler för varje kategori, t ex grön pil, röd pil och utropstecken.

PILTAVLAN

Rita en piltavla och dela in den i fyra delar och låt personerna skatta hur de upplevt exempelvis utbildningsdagen eller projektet genom att rita in träffar på tavlan. Ju närmare mitten desto högre poäng. Vad de fyra delarna handlar om kan bytas ut och anpassas efter vad som passar bäst för er. Varje person kan få en varsin piltavla eller fylla i samma papper.

Bild hämtad från www.metodbanken.se

HANDEN

Detta är en reflektionsmodell men kan också användas som en typ av utvärdering. Reflektionen kommer att ske i 5 steg, ett för varje finger. Reflektion skapar större möjlighet till lärande, ger möjlighet att översätta kunskap och diskussion till verkligheten och bidrar till att nya kunskaper fastnar bättre.

  1. Tummen upp - Vad har varit riktigt bra och värt att lyftas fram?
  2. Pekfingret - Finns det något speciellt du till peka på? Något stort eller någon detalj som bör komma fram eller något som du tror att alla inte lade märke till.
  3. Långfingret - Vad var inte bra, eller hellre - vad kan förändras?
  4. Ringfingret - Något som du kommer ta med dig. Fanns det något som ligger dig extra varmt om hjärtat?
  5. Lillfingret - Det här vill jag ha mer av

Bild hämtad från www.metodbanken.se

KOMPASSEN

En metod för att arbeta fram en enkel individuell strategi för att nå sina mål, sin vision. Med bilden av en kompass som hjälp strukturerar man sina tankar. Man börjar med att formulera sin vision, identifierar sedan hinder och formulerar strategier för att nå visionen.

Steg 1.

Använd bilden av kompassen (nedan) och skriv svar under varje väderstreck.

V – Vision. Hur skulle jag vilja att det var? Drömläget!

N – Nuläge. Hur ser det ut nu? + och –

Ö – Hinder att överbrygga. Vilka hinder finns? Lista!

S – Styrkor/resurser som jag har

Steg 2. Gå sedan vidare:

1. Vilket är det första steget som du vill ta för att nå din vision?

2. Vad behöver du hjälp med? Vilka kan hjälpa dig?

3. Vilka styrkor har du som kan vara till hjälp för dig.

Om man gör detta i grupp så kan arbetsgången se ut så här:

Steg 1: Deltagarna fyller i papperet individuellt och svara på frågorna.

Steg 2: Deltagarna delas in i par och får presentera sin kompass för sin partner och ge varann feedback.

Bild hämtad från www.metodbanken.se