Stressymtom

Stress kan orsakas av många olika saker. Alltifrån en deadline för ett projekt, att tiden inte räcker till, konflikter eller missförstånd i gruppen eller förvirring kring en uppgift. Men stress kan även orsakas av det som känns bra och är roligt. Det kallas ibland honungsfällan - det är så roligt att jobba att vi inte vill vara lediga.

Stress kan vara både positiv och negativ men när vi varit stressade under en tid börjar vår kropp reagera på olika sätt och vi kan börja få symtom av stressen. Alla personer är olika och reagerar på olika sätt. Hur väl vi klarar av stress, vår motståndskraft, påverkas av många olika saker.

Dessa symtom är varningssignaler. Om man inte tar dessa varningssignaler på allvar, utan försöker övervinna dem genom att arbeta ännu hårdare, riskerar man att drabbas av allvarlig stressrelaterad ohälsa.

Kognitiva symtom

 • Minnesstörningar
 • Svåra koncentrationsproblem
 • Oförmåga att tänka klart
 • Låg stresstolerans
 • Överkänslighet för ljud, ljus, lukter
 • ”Tunnelseende”


Somatiska symtom

 • Trötthet /utmattning som är svår att vila bort
 • Sömnsvårigheter
 • Ökad infektionskänslighet
 • Ökad smärtkänslighet
 • Muskelproblem
 • Mag-tarmproblem

Psykiska symtom

 • Känslolabilitet
 • Nedstämdhet