Få eller ge hjälp

Ibland behövs professionell hjälp men man ska inte understötta vikten och effekten av medmänskligt stöd som alla kan ge.

MEDMÄNSKLIGT STÖD

Ofta är det personerna runtomkring som ser symtomen på att en person är på väg med full fart rakt in i väggen.

Personer i riskzonen har ofta orimlig syn på vad som är rimligt. Hur många timmar i veckan är det rimligt att arbeta totalt? Hur många uppdrag är det rimligt att ha samtidigt? Vilka krav är det rimligt att ställa på sig själv?

När du pratar med någon du är orolig för är det viktigt att både lyssna och samtidigt stå på dig. Att prata med någon i riskzonen kan vara svårt men kan också göra stor skillnad så våga ta det samtalet.

PROFESSIONELL HJÄLP

Det finns flera ställen där en kan få hjälp om en har problem med stress. Var kan variera lite beroende på livssituation och vart en bor.

Om du är osäker på vart du ska vända dig kan du ringa Vårdguiden på telefonnummer 1177. Tveka inte att ringa eller be en vän om hjälp att ringa och berätta och fråga, de kan vägleda dig rätt.

  • Ungdomsmottagning
  • Elevhälsan, Studenthälsan eller Företagshälsan
  • Vårdcentralen
  • Öppenpsykiatrin eller Barn-och ungdomspsykiatrin. I vissa landsting finns speciella psykiatrimottagningar för unga vuxna.
  • Stressmottagning eller liknande.

Ofta måste en varit i kontakt med sin vårdcentral eller annan primärvårdsmottagning för att kunna få specialistvård hos exemeplvis psykiatrin eller en stressmottagning. Men tveka inte att kontakta dessa vårdinstanser direkt om du känner att du inte får den hjälp du behöver.