Feedback

Feedback är när man fokuserar all sin uppmärksamhet på en person i syfte att möjliggöra personlig utveckling.

Feedback kan ses som en present från en person till en annan, syftet ska alltså vara gott och personen som ger feedback måste göra det i välmening.

För att feedback ska fungera och bidra till något positivt måste den vara önskvärd. Fråga personen om den vill ha feedback innan du ger det. Om personen svarar nej, respektera det och ge inte feedback. Det finns flera anledningar till att en person inte vill ta emot feedback. Personen kanske är trött, hungrig, mår dåligt eller inte känner sig trygg med den personen eller gruppen som ska ge feedbacken.

REAKTIONER PÅ FEEDBACK

Personer kan reagera på många olika sätt på feedback. Det finns oftast en förklaring till varför personen reagerar som den gör. Det kan handla om när eller hur feedbacken ges, tryggheten i gruppen eller mellan personerna, hur måendet är just nu eller hur långt personen har kommit i sin egen utveckling.

Olika typer av reaktioner kan illustreras på ett bra sätt i feedbacktrappan.

Attityd ”Slå ifrån sig”

  • FÖRKASTA. Detta innebär att man fullständigt förkastar feedbacken med attityden ”Detta berör inte mig!”. En vanlig reaktion är t ex ”Nej. Så kan det inte vara! Det har jag inte gjort!”
  • FÖRSVARA. Här erkänner man aktuella sakförhållanden (t ex ”Jag kom för sent”) men tar själv inget ansvar utan skyller ifrån sig (”Men det berodde på förra mötet som drog över i tid”)
  • FÖRKLARA. Man förnekar inte fakta, men bemöter omedelbart feedbacken med andra, kompletterande perspektiv; ett försvar där man gömmer sig bakom fakta. ”Visst har vi levererat senare än överenskommet, men om du läser det finstilta på sid 8 så …”.


Attityd ”Ta till sig”

Denna attityd är fri från försvarsreaktioner, och fokuserar istället på att försöka förstå feedbacken och feedbackgivaren.

  • FÖRSTÅ. En ärlig vilja att förstå feedbacken. ”Kan du förklara en gång till? Jag vill verkligen förstå hur du upplevde situationen!”
  • FÖRÄNDRA. Detta är ett sista steg, där vi lugnt och sakligt tar ställning till feedbacken och bestämmer oss för om vi ska ändra beteende, eller om vi trots allt ska fortsätta agera som vi gjorde.

HUR GER MAN FEEDBACK?

När man ger feedback, och överlag när man kommunicerar ska man utgå från sig själv och använda ett jag-budskap.

Beskriv exempelvis ett beteende eller en händelse utan att lägga in en värdering om det är/var bra eller dåligt.

Vi utgår från kommunikationsmodellen Non Violence Communication (NVC), också kallas giraffspråket, som utvecklades av psykologen Marshall Rosenberg på 70-talet. Anledningen till det är att det är ett djur med ett stort hjärta. Giraffen stannar upp och reflekterar, ser långt, sticker ut halsen och gör sig sårbar. Symbolen ska förtydliga vår förmåga att kunna lyssna till vilka känslor och behov som finns bakom bland annat aggressiva beteenden.

Ge beröm

När du……. …………… (beteendet hos den andra personen)

så blir jag …………...….(känsla som väcks hos dig)

för att .........................(


Exempel:

När du skrattar

så blir jag glad

för att det smittar av sig


Ge kritik eller konstruktivt jag-budskap

När du……. …………… (beteendet hos den andra personen)

så blir jag …………...….(känsla som väcks hos dig)

för att……………………. (konsekvensen av beteendet, steg 1)

jag skulle vilja…………(ditt önskemål om möjlig förändring)


Exempel:

När du berättar om allt du gör

så blir jag orolig

för att du ska jobba ihjäl dig

jag skulle vilja att du tog det lite lugnare.