Lästips!

Böcker är en fantastiskt källa till kunskap. Här tipsar vi om några som vi tycker är bra, främst med fokus på ledarskap, jämställdhet och mångfald. Här tipsar vi om några bra böcker som vi gillar.

våra boktips!

Här hittar du ovärderlig kunskap om stress, varningssignaler, vilka problem i organisationer som skapar stress och förslag till lösningar.

En bok med inspiration, verktyg och tips för att engagera flera genom mer kreativa möten. Den är till för dig som ska leda möten som är både inspirerande och ger resultat.

O/LIKA ger dig konkreta verktyg för att arbeta med frågor som rör fördomar, normer, diskriminering och likabehandling. O/LIKA fokuserar på normer inom samhället och inom grupper. Den vann 2008 Svenska publishingpriset i klassen läromedel för 'en imponerande och modig bok som genom sin interaktivitet manar till handling'.

Boken handlar om förhållandet mellan styrande ramverk och ledarskapets förmåga att ta tillvara olika drivkrafter och uttryck för engagemang.

Hur skapar man effektiva och högpresterade team? Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa? Hur ska en ledare hantera gruppen under olika utvecklingsstadier och när det uppstår konflikter? Hur påverkas grupper av att medlemmarna har olika kulturella bakgrunder och uppfattningar om ledarskap och medlemskap?

En inspirationsbok för dig som fått väljarnas förtroende att föra deras talan i kommuner och landsting. Du får lära dig om den demokratiska processen, hjälp att förstå budgetarbetet, tips på hur du får igenom dina förslag, råd om kontakt med media och sociala medier.

Det här är en praktisk handbok med inspiration till att starta och driva en förening eller enskilt projekt. Den är till för dig som har en idé du vill göra verklighet av.

Boken för dig som är ledare i en ideell organisation. Det krävs medvetenhet om vad rörelsen står för, vad du själv strävar efter, och hur dessa fogas samman.

Fokuserar på inkludering utifrån jämställdhet, könsidentitet och sexualitet och utgår från normer och hur de välkomnar eller utesluter människor från verksamheten.

”Gilla! – Dela engagemang, passion och kunskap i sociala medier” ger konkreta tips om hur organisationer kan arbeta med sociala medier för att nå ut med sina budskap och ta tillvara på engagemang som finns bland människor.