Riskbedömning

För att främja säkerhet och trygghet krävs att man gör ett förebyggande arbete. Genom att göra en riskbedömning och komma fram till åtgärder kan man öka säkerheten och tryggheten i sin verksamhet. Det kan handla om allt från att skapa rutiner som att inte vara ute och kampanja ensam till att bara ha funderat på vad gör vi om en nyckelperson i föreningen blir sjuk.

FÖREBYGG GENOM RISKBEDÖMNING

En riskbedömning kan vara bra att göra inför ett specifikt arrangemang, exempelvis en utbildningsträff, resa eller inför kampanjtillfällen. Beroende på typ av aktivitet finns det olika saker som kan inträffa. Vi kommer i ett exempel gå igenom de olika stegen. Vi kommer gå igenom hur man kan arbeta genom att utgå från ett exempel om en medlemsträff med övernattning men processen är detsamma oavsett projekt eller arrangemang. I detta exempel utgår vi från en medlemsträff som sträcker sig över en helg med övernattning.

1. IDENTIFIERA RISKER

Första steget är att göra en lista på vad som skulle kunna hända och sedan göra en rankning av hur sannolikt det är att den händelsen inträffar samt hur allvarlig konsekvensen för individen, gruppen och aktiviteten i så fall blir.

Vad kan egentligen hända? Det kan hända saker som rör boende, transporter, mat, sjukdomar, föreläsningar, olyckor mm. Försök komma på så många saker som möjligt som kan gå fel på just er typ av aktivitet.

Sannolikhet att det inträffar Konsekvens om det inträffar

1 = Inte sannolikt 1 = Surt men inte hela världen

2 = Inte omöjligt 2 = Blir rätt jobbigt

3 = Kommer förmodligen inträffa 3 = Katastrof

2. PRIORITERA OCH JÄMFÖR DE IDENTIFIERADE RISKERNA

Placera in varje siffra i fyrfältaren nedan för att kunna prioritera och jämföra för att se vad du behöver följa upp.

3. ÅTGÄRDA

Nu är det dags att göra en åtgärdslista. Du kan välja att inte göra någon åtgärd.

INFÖR ETT PROJEKT ELLER ARRANGEMANG

1. UTSE EN HUVUDANSVARIG

Denna ansvarar för att förberedelser görs och för att upprätta en krisplan för det specifika arrangemanget. Exakt vad den krisplanen innehåller varierar såklart beroende på typ av arrangemang så anpassa efter vad som passar er.

Den huvudansvarige ska innan arrangemanget:

 • Se till att kontakt-och personuppgifter till alla deltagare samt kontaktuppgifter till närmast anhörig sammanställs.
 • Se till att en förbandslåda innehållandes sårvård, allergimedicin, värktabletter mm sammanställs.
 • Fråga deltagarna om eventuella allergier/intoleranser och om någon har en luftburen allergi.
 • Vid internationellt arrangemang: Påminna deltagarna om att ha en giltig reseförsäkring, vilket oftast ingår i personens hemförsäkring samt att beställa det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet, från Försäkringskassan innan avresa.

2. UPPRÄTTA EN KRISPLAN

 • Kontaktuppgifter till huvudansvarig samt jour
 • Genomgång av nödutgångar och samlingsställe vid brand eller dylikt
 • Kontaktuppgifter till SOS alarm, polis, närmaste sjukhus och sådant
 • Vem som kan första hjälpen och hjärt-och lungräddning

UNDER ARRANGEMANGET

Huvudansvarig ansvarar för hela perioden som verksamheten pågår. Denne kontaktar vid behov distriktet om en kris uppstår för att få stöd.

 • Vid misstankar om brott gäller anmälningsplikt.
 • Ansvara för kontakt med anhöriga och media
 • Förklara och informera om krisplanen i början av aktiviteten
 • Huvudansvarig kan delegera ansvarsuppgifter såsom

- delegering vid brand

- ta hand om skadad person/personer

- ta hand om gruppen

- se till att ingen är utanför

- se till att det alltid finns någon nattansvarig (jour)

- se till att det går att hålla kontakten med anhöriga

Om en kris inträffar ska huvudansvariga för arrangemang:

 • Ta beslut om arrangemang ska avbrytas eller fortsätta
 • Ta beslut om att skicka hem enskilda deltagare
 • Ta ansvar för den kortsiktiga kontakten med anhöriga
 • Kontakta distriktet för stöd