Säkerhetsarbete

Här kommer vi samla mer information om hur ni kan arbeta med säkerhet.

Ett första steg i allt säkerhetsarbete är att förebygga att kriser uppstår genom att göra en riskbedömning.