Kommunicera i kris

Det finns några generella riktlinjer som är bra att följa när en ska kommunicera i kris. Kontakta gärna distriktets ordförande eller kanslichef innan för att bolla och få råd.

GENERELLA RIKTLINJER

  • Öppenhet – redovisa den information som finns
  • Ärlighet – ljug aldrig. Om du saknar information, säg det.
  • Åtgärder – berätta om de åtgärder som görs för att hantera krisen

INFORMATIONSSPRIDNING

I samband med informationsspridning vid en kris är det viktigt att ta hänsyn till inblandade personers integritet. Vad för information som ska spridas och till vilka avgörs med hänsyn till den specifika situationen men vi undviker i största möjliga mån att lämna ut namn.

Vid personliga kriser är det viktigt att ta stor hänsyn till den aktuella situationen och den person som står i centrum samt dennes anhöriga, innan information sprids. Vid hot kan det till exempel vara direkt skadligt om information sprids till en för stor krets. Vid personliga kriser ska personen det berör tillfrågas om vad den vill ska kommuniceras både internt i förbundet men också (eventuellt) externt i media. Detta ska vara vägledande och respekteras i största möjliga mån.

NÄR MEDIA RINGER

Vem som är den rätta personen att uttala sig i media kan variera beroende av kris. Om du blir uppringd eller kontaktad av media gör du följande.

  • Be att få ringa eller återkomma senare. Du behöver inte specificera tidpunkten.
  • Informera riksorganisationen som kan göra bedömningen om vem som bör uttala sig. Blir du den personen får du stöd för att kunna göra detta.
  • Formulera ditt budskap i punkter, vad har hänt, vem har gjort något, när hände det åtgärder m.m.
  • Vilka frågor kan du få som du inte kan/vill svara på? Förbered svar och förklara varför du inte kan svara. Detta blir extra viktigt vid personliga kriser då du måste ta hänsyn till vad berörda personer vill ska eller inte ska kommuniceras.
  • Håll dig till budskapet, spekulera inte, tala sanning.