Hantera kriser

En kris är man sällan förberedd på och den kommer ofta hastigt. I en krissituation är det svårare än annars att handla rationellt samtidigt som behovet av rationellt handlande är större.

Första gången en hamnar i en sådan situation är det svårt att veta vad som ska göras. Därför har vi tagit fram en kort 5 - stegsraket som hjälper dig att hantera situationen.

5-stegsraket för krishantering

1. TA REDA PÅ FÖLJANDE

 • Vilken typ av kris är det? Politisk kris, konflikter, personrelaterad eller privat kris?
 • Fullständigt namn och personuppgifter på inblandade personer
 • Datum och tid för händelsen
 • Platsen där händelsen ägde rum
 • Kort beskrivning av vad som hänt
 • Är lokala myndigheter kontaktade?
 • Är media inblandade?
 • Om du har blivit kontaktad av någon; ta namn, lokalavdelning/annan grupp och kontaktuppgifter så att vi kan nå den personen igen.
 • Vad har gjorts hittills?

2. KONTAKTA DISTRIKTET FÖR RÅD OCH STÖD

Kontakta antingen ordföranden eller kanslichefen.

3. BESTÄM HUR NI SKA AGERA

Utse en grupp som ansvarar för att hantera krisen, krisgruppen, på max 2-4 personer. Utse en av dessa till huvudansvarig samt vem som ska vara den som som pratar media om ni blir kontaktade.

 • Vilka behov finns? Hur mår inblandade personer? Behöver någon sjukvård eller stöd på annat sätt? Hur snabbt behöver de hjälp? Hur länge behöver de hjälp och vilken hjälp kan just ni ge?
 • Vilka ska ni kontakta och informera? Detta kan exempelvis handla om andra i er grupp, riksorganisationen, samarbetspartners, deltagare mfl.
 • Vilken information ska de olika grupperna få och vilken information ska ni inte föra vidare utanför er krisgrupp?
 • Vem pratar med media och vad kan ni då säga? Skriv så kallade talepunkter, där ni skriver ner exakt vad ni vill och kan säga. Fundera på vilka frågor ni kan komma att få och vad era svar är på det.
 • Hur går ni vidare? Vem gör vad?
 • När ska ni ha kontakt med varandra nästa gång?

4. DOKUMENTERA OCH FÖR EN LOGGBOK

I en kris är det viktigt att samla all information om ärendet på ett ställe samt noggrant dokumentera vad som hänt, när och var det hände, vilka som var inblandade och vilka åtgärder som tagits. Förslagsvis skapas en mapp i google drive där allting samlas. Loggen kan innehålla känslig information så begränsa antalet personer som har tillgång till denna.

Det är också viktigt att föra en loggbok över allting som händer. Denna bör innehålla så mycket detaljer och information som möjligt.

 • Datum, tid och plats
 • Detaljerad beskrivning av vad som hänt samt var och när det hände
 • Fullständiga namn på inblandade personer
 • Information om vem som vet vad
 • Eventuella bilder
 • Vem som gör vad framöver och när det ska vara klart?

5. FRAMTIDA LÄRDOMAR

 • Vilka lärdomar tar ni med er?
 • Går det att undvika liknande situationer i framtiden?
 • Behöver förändringar göras i gruppen/avdelningen?