Konflikthantering

Konflikter uppstår alltid när människor med olika åsikter och personligheter jobbar och umgås tillsammans.

Vissa är rädda för konflikter, men det behöver de inte vara. Konflikter är helt normalt och kan dessutom leda till något bra!

Sakkonflikter, exempelvis konflikter om en grupps uppgifter och mål är helt nödvändiga för att gruppen ska kunna utvecklas och arbeta effektivt och produktivt. Däremot är personkonflikter destruktiva och hindrar oss från att åstadkomma bra saker och må bra.

Däremot behöver vi bli bättre på att hantera och lösa konflikter och att göra detta så tidigt som möjligt. En konflikt bör ses som en möjlighet att skapa något nytt, något bättre, där fler värderingar och erfarenheter är sammanvävda.

För att nå ett sådant resultat krävs välfungerande kommunikation, samarbete och kritiskt tänkande. För att kunna förstå och lösa konflikten måste man förstå sin egen roll i konflikten och varför konflikter uppkommer.

KORT OM KONFLIKT

Vad är en konflikt?

En konflikt är ett behov som inte är tillfredsställt. Detta väcker i sin tur känslor. Konflikter kan finnas på individ-, grupp-, organisation- och samhällsnivå. Om någon tycker att det är en konflikt är det en konflikt och behöver lösas.

Vad är orsaken till konflikter?

Grunden till många konflikter är felaktiga tolkningar av kommunikation som skett mellan olika personer. Vi kommunicerar med varandra, berör och blir berörd hela tiden. Det som en person försökte kommunicera till en annan person uppfattades på ett annat sett än vad var avsett.

2 SÄTT ATT SE PÅ KONFLIKT

Man kan säga att det finns två sätt att se på konflikter som också påverkar hur vi reagerar på och hanterar konflikter.

Harmonisyn

 • Konflikter är något negativt och dåligt
 • Konflikter förorsakas av "bråkmakare"
 • Konflikter är möjliga att undvika
 • Konflikter ska elimineras eller undertryckas

Harmonisyn leder ofta till konflikt.

Konfliktsyn

 • Konflikter är naturligt mellan människor
 • Konflikter är oundvikliga
 • Konflikter är ofta berikande
 • Konflikter kan och ska hanteras

Konfliktsyn leder ofta till harmoni.

OLIKA TYPER AV KONFLIKT

Det finns mer än ett sätt att dela upp och definiera konflikter på. Här presenterar vi ett sätt.

1. Sakkonflikt

2. Personkonflikt

3. Intressekonflikt - min överlevnad

9 GRUNDKÄNSLOR

Konflikter väcker känslor. Det finns ett antal grundkänslor som antingen kan vara positiva, neutrala eller negativa.

Positiva

 • Intresse/nyfikenhet
 • Glädje, övergår i förnöjsamhet

Neutrala

 • Förvåning, kan leda vidare till både positiva och negativa känslor


Negativa

 • Ilska
 • Ledsenhet/sorg
 • Avsky
 • Avsmak, sitter i magen
 • Skam, föregås ofta av glädje
 • Skuld, ofta någon som påför

Vad är den egentliga känslan/problemet?

Känslor kan också delas upp i sekundära och primära känslor. Ofta döljer vi grundkänslan med en annan känsla. Exempelvis kan man dölja att man är jätterädd genom att istället bli arg. Så gå inte alltid på det första du ser utan försök gräv lite djupare för att försöka förstå dina egna och andras reaktioner och känslor.

VEM ÄR DU I EN KONFLIKT OCH HUR HANTERAR DU DEN?

Enligt forskaren Thomas Kilmann finns fem typer av agerande eller konfliktstilar i en konflikt beroende på hur du vill förhålla dig till egna och andras behov och intressen.

Läs mer på metodbanken där bilden nedan är hämtad ifrån.

KOMMUNIKATION I KONFLIKT

När en väl har hamnat i en konflikt är det extra viktigt att tänka på hur man kommunicerar, men dessa råd och tips är alltid bra att ha i åtanke.

Använd jag-budskap

Säg aldrig att vi/dem/någon/man har sagt eller gjort något. Utgå enbart från dig själv.


Ex)

“Jag tycker…”

“Jag tänker….”

Använd INTE kraftuttryck och överdriv inte

Vi har en tendens att överdriva och säga saker som att “det är ju helt knäppt”, “det var sååååå dåligt gjort” eller “hen är sinnesjuk".

Överdriv inte och undvik att att använda olika svordomar eller kraftuttryck som aldrig, alltid och superlativ såsom världens sämsta, skitdåligt, helt galet osv. Ja ni fattar grejjen :)

Använd feedback-modellen

När du……. …………… (beteendet hos den andra personen)

så blir jag …………...….(känsla som väcks hos dig)

för att……………………. (konsekvensen av beteendet, steg 1)

jag skulle vilja…………(ditt önskemål om möjlig förändring)

Ex)

“När du inte svarar på mina mejl blir jag orolig att du inte sett det och för att något kommer falla mellan stolarna. Jag skulle önska att du kunde skriva ett kort svar till mig så att jag vet om du har sett mejlet eller inte”.