Kris, konflikt och säkerhet

Där det finns människor kommer det uppstå konflikter och kriser och i ett politiskt parti måste vi kunna hantera detta. Här har vi samlat kunskap, råd och tips kring sådant som rör krishantering, krisstöd, konflikthantering och säkerhetsarbete.