Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvariga för att leda och utveckla organisationen, dess verksamhet, medlemmar och personal utifrån styrdokument såsom stadgarna och årsmötes beslut.

Styrelsen består av totalt 11 personer varav en ordförande, en vice ordförande, en kassör, en representant från Grön Ungdom och övriga ledamöter. Styrelsen väljs på årsmötet i mars där vissa väljs på ett år och vissa på två år och tillträder i anslutning till årsmötet. Ordförande väljs alltid på ett år.

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden med uppehåll över sommaren och jul och nyår. Mellan styrelsemötena träffas styrelsens arbetsutskott som består av ordföranden, vice ordförande, kassören och distriktskansliets kanslichef. Då hanteras de ärenden som inte kan vänta till nästa styrelsemöte eller inte behöver hanteras av hela styrelsen.

KONTAKT

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du välja att kontakta respektive person eller ordföranden.

KOMMANDE STYRELSEMÖTEN

2018

  • 9 januari
  • 24 januari
  • 22 februari
  • 3 maj

Styrelsen 2017-2018

ELIN OLSSON

Ordförande


E-post: elin.olsson@mp.se

Telefon:

ANDERS LÖNROTH

Vice Ordförande


E-post: anders.lonroth@mp.se

Telefon:

MARIE-HELENA FJÄLLÅS

Kassör


E-post: mariehelena.fjallas@gmail.com

Telefon:

MALIN KARLSSON

Ledamot


E-post: malin.karlsson@mp.se

ANTON FENDERT

Ledamot


E-post: Anton.Fendert@mp.se

LIVIJA GINTERS

Ledamot


E-post: l.ginters@gmail.com

LISSKULLA ZAYANE

Ledamot


E-post: lisskullazayane@hotmail.com

NILS KARLSSON LUNDBÄCK

Ledamot


E-post: nils.carlsson.lundback@mp.se

LARA SIADAT

Ledamot (Grön Ungdom)


E-post: lara.siadats@gmail.com

MEHMET COKSÜRER

Ledamot


E-post: memmetc@hotmail.com

GÖSTA EVÉN

Adjungerad (Gröna Seniorer)


E-post: gosta.wilhelm.even@gmail.com