Våra anställda

I Miljöpartiet i Stockholmsregionen har vi två kanslier där våra anställda arbetar. Distriktskansliets roll är bland annat att stötta lokalavdelningarna. Landstingskansliet sitter i landstingshuset och jobbar med Miljöpartiets landstingspolitik. Du når oss lättast via mejl.

DISTRIKTSKANSLIET

På distriktskansliet arbetar vi på uppdrag av medlemmarna via årsmötet och styrelsen och genomför verksamhet, stöttar medlemmarna och lokalavdelningarna och utvecklar organisationen. Vi sitter nära slussen och delar lokaler med riksorganisationen, lokalavdelningen, Grön Ungdom, Gröna Studenter och Green Forum. Här har vi även våra möteslokaler.

Adress:

Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm

Läs mer om vilka som arbetar hos oss här.

LANDSTINGSKANSLIET

Vi jobbar med att genomföra vår politik i landstinget och stöttar våra landstingspolitiker. Här sitter både förtroendevalda politiker som arbetar heltid med sina uppdrag och tjänstepersoner.

Adress:

Landstingshuset, Hantverkargatan 45, 112 21 Stockholm

Läs mer om vilka som arbetar hos oss här.