Webbaktivism

Vi kampanjar inte bara ute på gator och torg - utan också i sociala medier! Vill du vara med och bidra till att sprida vårt gröna budskap på internet? Gör en eller flera av dessa saker och bidra till att världen och Stockholm blir grönare!

GÖR SÅHÄR!