Landstingspolitiska träffar

Syftet med de landstingspolitiska träffarna är att ge medlemmar möjligheter att påverka och följa ett politikområde, att ge en inkörsport till politiken för nya medlemmar och att stärka partiorganisationens kontakter med politiker.

Träffarna är öppna för samtliga medlemmar i distriktets kommunavdelningar och du behöver inte vara medlem i ett specifikt nätverk för att gå på träffen, de är öppna för alla medlemmar.