Distriktsstämma

Är du intresserad av att påverka organisationens riktning, debattera, mingla och vara med och avgöra vilka som ska representera Miljöpartiet i politiska församlingar är vår distriktstämma det perfekta forumet.

Distriktsstämman är Miljöpartiet Stockholmsregionens samlande organ där alla lokalavdelningar i regionen är representerade. Distriktsstämman behandlar vissa personval, organisatoriska frågor, politisk utveckling och samordning samt verkar för att stödja lokalavdelningar. Distriktsstämman sammanträder ungefär 4 gånger per år på kallelse av distriktsstyrelsen.

Varje lokalavdelning väljer ett visst antal representanter i form av ombud. Antal distriktsombud baserat på avdelningens storlek. Minst 2 veckor innan får du kallelse och en vecka innan får du handlingar via mejl. Mötet brukar oftast vara på lördagar, ungefär mellan kl 10-16.

VIKTIGA DATUM

Våren 2019

Distriktsstämma:

17/2

Årsstämma:

23/3