Möten

I en organisation blir det ju en hel del möten. Det här är några av våra viktigaste möten.

ÅRSMÖTET

Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ och äger rum en gång om året i mars. Där fattar vi beslut om de stora prioriteringarna för det kommande året och väljer personer till uppdrag såsom styrelsen, valberedning och revisorer.

Mer information om det kommande årsmötet hittar du här.

DISTRIKTSSTÄMMAN

Distriktsstämman är Miljöpartiet Stockholmsregionens samlande organ där alla lokalavdelningar i regionen är representerade. Distriktsstämman behandlar vissa personval, organisatoriska frågor, politisk utveckling och samordning samt verkar för att stödja lokalavdelningar. Distriktsstämman sammanträder ungefär 4 gånger per år på kallelse av distriktsstyrelsen.

Varje lokalavdelning väljer ett visst antal representanter som representerar dom. Antal distriktsombud baseras på avdelningens storlek. Minst 2 veckor innan får du kallelsen och en vecka innan får du handlingar via mejl. Mötet brukar oftast vara på lördagar, ungefär mellan kl 10-16.

Mer information om kommande distriktsstämmor hittar du här.

LANDSTINGSPOLITISKT NÄTVERK - PSYKISK HÄLSA!

Tillsammans träffas det landstingspolitiska nätverket för att diskutera psykisk hälsa, och de praktiska aspekterna kring detta i landstinget. Detta nätverk ska anses vara förberedande inför kampanjarbetet med psykisk hälsa vecka 17. Frågan är dessutom en prioriterad valfråga för distriktet, och därför ett perfekt tillfälle för dig som vill lära dig mer om sakfrågan!

När: Den 16/4, klockan 18.00 - 20.00, fika finns från 17.45.

Var: Landstingshuset, Hantverkargatan 45, 112 21 Stockholm

Anmälan: Du anmäler dig här.

Upplägg under kvällen:

- Så är psykiatrin uppbyggd i SLL

- Miljöpartiets politik för psykisk hälsa

- Worksho

Medverkande:

- Susanne Nordling, landstingsråd (MP)

- Åsa Sturestig, politisk sekreterare i hälso- och sjukvårdsfrågor


LANDSTINGSPOLITISKT NÄTVERK - MER KOLLEKTIVTRAFIK NU!

Trafiken är Stockholmsregionens största utmaning när det gäller att minska klimatpåverkan. För att klara klimatutmaningen behöver vi bygga ut kollektivtrafiken och minska trängseln. Fler ska kunna åka kollektivt till jobbet, skolan, affären och hemmet. Kollektivtrafiken behöver vara smidigt, pålitligt och i tid. För att vi ska få en hållbar trafiksituation måste vi få över bilisterna till kollektivtrafik och andra miljövänliga transportmedel. Därför är landstingsvalet den 9 september avgörande.

Välkomna på nätverksträff för att prata om valets viktigaste kollektivtrafikfrågor och hur vi ska kampanja för att få människor att rösta grönt!

Kvällen inleds med en presentation av Tomas Eriksson och Malin Karlsson från Miljöpartiet i Stockholms läns landsting. Sedan ska vi tillsammans ladda inför valkampanjande genom en workshop.

Tid: 24 april kl 18.00-20:00, fika från 17:30

Plats: Landstingshuset, Stockholmssalen

Anmälan: Du anmäler dig här.

Nästa hållplats: landstingsvalet om kollektivtrafiken. Hoppa på kampanjtåget!