Möten

I en organisation blir det ju en hel del möten. Det här är några av våra viktigaste möten.

ÅRSMÖTET

Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ och äger rum en gång om året i mars. Där fattar vi beslut om de stora prioriteringarna för det kommande året och väljer personer till uppdrag såsom styrelsen, valberedning och revisorer.

Mer information om det kommande årsmötet hittar du här.

DISTRIKTSSTÄMMAN

Distriktsstämman är Miljöpartiet Stockholmsregionens samlande organ där alla lokalavdelningar i regionen är representerade. Distriktsstämman behandlar vissa personval, organisatoriska frågor, politisk utveckling och samordning samt verkar för att stödja lokalavdelningar. Distriktsstämman sammanträder ungefär 4 gånger per år på kallelse av distriktsstyrelsen.

Varje lokalavdelning väljer ett visst antal representanter som representerar dom. Antal distriktsombud baseras på avdelningens storlek. Minst 2 veckor innan får du kallelsen och en vecka innan får du handlingar via mejl. Mötet brukar oftast vara på lördagar, ungefär mellan kl 10-16.

Mer information om kommande distriktsstämmor hittar du här.