Lediga uppdrag

Politiker är vanliga människor som vill lägga sin tid på att göra välden lite bättre. Vi hoppas att du vill bidra med just dina kunskaper och perspektiv till en grönare värld.

Ta chansen att testa på något nytt och samtidigt bidra med dina unika kunskaper och perspektiv.

Miljöpartiet de gröna i Stockholmsregionen är tredje största parti i landstinget och är det största distriktet inom Miljöpartiet. Det betyder att det finns en hel del uppdrag du kan kandidera till.

Du kan kandidera till interna uppdrag eller till politiska uppdrag.

Exempel på interna uppdrag är att:

  • sitta i styrelsen
  • sitta i valberedningen
  • vara revisor

Exempel på politiska uppdrag är att:

  • sitta i landstingsfullmäktige
  • sitta i en nämnd
  • sitta i styrelsen för ett bolag eller stiftelse

PSST!

Kika gärna om det finns några lediga uppdrag i din lokalavdelning.

LEDIGA UPPDRAG

Här hittar du de uppdrag som du kan kandidera till just nu. Dessa bereds av valberedningen och väljs på årsmötet eller distrikstsstämman.

Tveka inte att kontakta valberedningen om du har några frågor eller funderingar.Du når dom på valberedningmpstockholmsregion@gmail.com.

INTERNA UPPDRAG

NOMINERINGSANMODAN - BEREDNINGSGRUPP AV VALBEREDNING

Inför val inom organisationen delegerar Miljöpartiet Stockholmsdistriktet beredning av ett antal frågor till olika förtroendevalda grupper. Inför varje årsstämma delegeras ansvaret att föreslå en valberedning till beredningsgruppen av valberedning. Nu söker distriktet dig som är intresserad av att sitta i denna grupp under verksamhetsåret 2018.


Du kandiderar via denna länk.

Det är distriktsstyrelsen som bereder valet, alla medlemmar i distriktet har möjlighet att kandidera.


POLITISKA UPPDRAG

NOMINERINGSANMODAN - FYLLNADSVAL NÄMNDEMÄN

Miljöpartiet i Stockholmsdistriktet söker nyfikna och samhällsengagerade personer som under mandatperiod till december 2019 vill tjänstgöra som nämndemän. För att förbättra representationen ser vi gärna yngre kandidater som inte är medlemmar i något politiskt parti och inte bor i Stockholms stad, men där valberedningen i vanlig ordning gör bedömningar om lämplighet.

Här kan du till den 25:e Juli 2018 själv anmäla intresse eller nominera en annan person (den nominerade skall vara tillfrågad) som Nämndeman i förvaltningsrätten Stockholm (personer skrivna i Stockholms län förutom Sigtuna, Upplands Väsby och Uppsala). Mer information om nämndemannauppdraget hittar du på http://www.blinamndeman.se/ eller https://sv.wikipedia.org/wiki/Nämndeman

Vid ytterligare frågor kontakta gärna valberedningmpstockholmsregion@gmail.com

Du ansöker via detta formulär.


FYLLNADSVAL - UTLYSNINGAR

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, ledamot

Det gemensamma kommunalförbundet är beställare av både landstingets hälso- och sjukvård och kommunens omsorg för Norrtäljeborna. Kommunalförbundet äger även TioHundra AB som bland annat driver Norrtälje sjukhus.

Mandatperioden går ut 20181231.

_______________________________________________________________________

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms Län, ledamot

Strukturfondspartnerskapet är en tvärsektoriell plattform sammansatt av politiker från kommuner och landsting samt chefstjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor. Strukturfondspartnerskapet beslutar om vilka projekt som ska prioriteras och beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

Möten är dagtid och brukar ligga på förmiddagar mellan 9-12.30 och hålls cirka fyra gånger per år. Timarvode utgår om ledamoten inte är heltidsarvoderad

__________________________________________________________________________

Styrelsen för Mångkulturellt Centrum, ersättare

Mångkulturellt centrum – MKC är en kommunal stiftelse belägen i Botkyrka, Fittja som sedan 30 år producerar utställningar och kunskap om migration och dess betydelse för dagens Sverige. Stiftelsen har stöd från Statens Kulturråd, Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun. Utöver det skapas egna intäkter genom forskningsprojekt och uppdrag. Vi säljer utbildningsinsatser, bedriver restaurang- och konferensverksamhet samt ger ut böcker och trycksaker. Vi tillhandahåller även Sveriges största specialbibliotek kring migrationsfrågor med ett arkiv om hur migrationen påverkat samhällets organisationer och individer över tid.


Sista dagen att kandidera till samtliga uppdrag är 20/04/2018

Alla kandidater ska vara beredda på att bli uppringda av distriktsvalberedningen 23/4. kvällstid. Uppdragen gäller vanligtvis tom 181231.

Du kandiderar via denna länk.