Barnpassning

Det är viktigt att så många av våra medlemmar som möjligt ska kunna delta i vår verksamhet. För att underlätta för personer med barn att delta och bidra till vårt arbete erbjuder vi barnpassning till många av våra aktiviteter. Detta ser vi som en viktig tillgänglighetsfråga.

Vid vissa av våra aktiviteter erbjuder vi barnpassning. Detta gäller exempelvis vid våra större arrangemang, möten och utbildningar.

Meddela den ansvarige så tidigt som möjligt men minst tio dagar innan aktiviteten om du behöver barnpassning samt ange:

  • antal barn
  • deras åldrar
  • om det är något som vi bör känna till om dem.

Vi har avtal med Nanny.nu. Ni får själva ta med lämpliga leksaker.