Välkommen till Miljöpartiets distrikt i Stockholmsregionen!

Miljöpartiet i Stockholmsregionen är det största distriktet i Sverige, geografiskt består vi av 26 kommuner - från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder, inklusive Region Stockholm.

På den här sidan kan du som medlem hitta den hjälp du behöver för att engagera dig på den nivån som du vill eller få stöd i ditt engagemang om du redan är aktiv.

Att arbeta politiskt för skapa förändring är en nödvändighet för att vi ska kunna ta hand om vår tids viktigaste frågor miljön och klimatet. Medlemswebben är din hjälp på vägen att göra det så enkelt som möjligt för dig att driva miljöpartistisk politik.

Har du fler frågor är du mer än välkommen att kontakta oss på stockholmsregionen@mp.se

LEDIGA UPPDRAG!

Politiker är vanliga människor som vill lägga sin tid på att göra välden lite bättre. Vi hoppas att du vill bidra med just dina kunskaper och perspektiv till en grönare värld.

På regionnivå kan du just nu kandidera till dessa uppdrag som ska tillsättas på årsstämman 23 mars. Du kan även se om din lokalavdelning har några lediga uppdrag. Sista dag att kandidera för att vara säker på att behandlas av valberedningen är 25 februari. Du kandiderar genom att logga in på EasyVote. Kontakta stockholmsregionen@mp.se om du har problem med att logga in. Du kan ställa frågor om uppdragen till valberedningen på valberedningmpstockholmsregion@gmail.com.

Distriktsordförande

Vice distriktsordförande

Distriktskassör

Ledamot i distriktsstyrelsen

Arvodesberedning

Jämställdhetsambassadör

Revisor

Distriktsvalberedning

Nämndemannavalberedning

Ledamot i riksvalberedning

Grupp för beredning av valet av valberedning


Nu finns det även en möjlighet att kandidera till nämndeman i Svea Hovrätt, Förvaltningsrätten i Stockholm och Uppsala samt Kammarrätten. Här kan du läsa mer om uppdragen och skicka in din kandidatur. Du kan även tipsa personer som inte är medlemmar i Miljöpartiet, eftersom vi inte kräver partimedlemskap för dessa uppdrag.