Välkommen till Miljöpartiets distrikt i Stockholmsregionen!

Miljöpartiet i Stockholmsregionen är det största distriktet i Sverige, geografiskt består vi av 26 kommuner - från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder, inklusive Stockholms läns landsting.

På den här sidan kan du som medlem hitta den hjälp du behöver för att engagera dig på den nivån som du vill eller få stöd i ditt engagemang om du redan är aktiv.

Att arbeta politiskt för skapa förändring är en nödvändighet för att vi ska kunna ta hand om vår tids viktigaste frågor miljön och klimatet. Medlemswebben är din hjälp på vägen att göra det så enkelt som möjligt för dig att driva miljöpartistisk politik.

Har du fler frågor är du mer än välkommen att kontakta oss på stockholmsregionen@mp.se

LEDIGA UPPDRAG!

Politiker är vanliga människor som vill lägga sin tid på att göra välden lite bättre. Vi hoppas att du vill bidra med just dina kunskaper och perspektiv till en grönare värld.

På regionnivå kan du just nu kandidera till dessa uppdrag. Du kan även se om din lokalavdelning har några lediga uppdrag. Sista dag att kandidera till uppdragen nedan är 18 januari. EasyVote kan du kandidera och läsa mer om vad respektive uppdrag innebär. Du kan också ställa frågor om uppdragen till valberedningen på valberedningmpstockholmsregion@gmail.com.

Ericastiftelsen: Ordinarie ledamot

Fastighets- och servicenämnden: Ordinarie ledamot

Fastighetsomställningsberedningen: Ordförande

Jury för pris mot främlingsfientlighet och rasism: Ordinarie ledamot

Jury för årligt bemötandepris: Ordinarie ledamot

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje: Ordinarie ledamot

Mälardalsrådet: Ordinarie ledamot

Mälarens vattenvårdsförbund: Ordinarie ombud

Nätverket hälsa och demokrati: Ersättare

Regionala skärgårdsrådet: Ersättare

Regionstyrelsens beredning för bidrag till handikapporganisationerna: Ordinarie ledamot

Regionstyrelsens pensionärsråd: Ordinarie ledamot

Regionstyrelsens pensionärsråd: Ersättare

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem: Lekmannarevisor

Samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna: Ordinarie ledamot

Samordningsförbundet Södertälje: Lekmannarevisor

Samverkansråd med handikapporganisationerna: Ordinarie ledamot

Samverkansråd med handikapporganisationerna: Ersättare

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län: Ersättare till styrelsen och dess arbetsutskott

Stiftelsen Göransgården: Ordinarie ledamot

Stockholms läns museum: Ersättare

Storstockholms (tidigare Kommunförbundet Stockholms län) valberedning: Ordinarie ledamot

Storstockholms valberedning: Ersättare

Storstockholms styrelse: Ordinarie ledamot

Storstockholms styrelse: Ersättare

Valkretsberedningen: Ordinarie ledamot

Östra Sveriges Luftvårdsförbund: Ordinarie ombud

Östra Sveriges Luftvårdsförbund: Ersättare

Övervakningsnämnden Södertörn: Ordinarie ombud (NYTT!)