Medicijnbeleid

In het belang van het kind en andere leerlingen vinden we het wenselijk zieke kinderen thuis te houden.

Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen. Bijvoorbeeld omdat zijn antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat hij elke dag een medicijn moet nemen… daarom

vragen we u het juiste formulier in te vullen. Leraren zijn geen medisch personeel en mogen niet zomaar medicijnen toedienen.

Als u medicatie meegeeft naar school vragen we u de volgende attesten erbij af te geven:

  • Voor medicatie die dagelijks, langdurig ingenomen moet worden: vb. Rilatine : doktersattest medicijnen laten invullen door de arts en meegeven naar school
  • Voor medicatie die maximaal enkele dagen moet toegediend worden: hoestsiroop, antibiotica, neusdruppels,… attest medicijnen ingevuld door de ouders meegeven naar school..

De attesten zijn ook verkrijgbaar op het secretariaat.

Geef de medicijnen mee in de originele verpakking, liefst aan de leerkracht of op het secretariaat. Ze worden dus niet zomaar meegegeven in de boekentas, dit voor de veiligheid van uw kind en van andere kinderen.