Praktische info

Lesuren

8.30 tot 11.45 uur (woensdag tot 11.20 uur)

13.10 tot 16.00 uur (vrijdag tot 15.00 uur)

Brengen en ophalen van de leerlingen

De leerlingen kunnen vanaf 7.00 uur naar onze eigen voorschoolse opvang. Hiervoor moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Vanaf 8.00 uur gaat de schooldeur open en is er toezicht op de speelplaats. Om de kinderen veilig naar school te brengen is er een gemachtigd opzichter aanwezig. Er is ook een bemande kiss and ride zone aan de Stationstraat. Er is ook de mogelijkheid om de kinderen via onze veilige weg naar school brengen. Onze school is namelijk toegankelijk via de parking aan het zwembad.

Over de middag sluiten we de deur van de school tot 13.00 uur voor de veiligheid van onze leerlingen.

Op het einde van de lesdag kunnen de leerlingen afgehaald worden, meegaan met een van onze rijen of meegaan met de fietsrij. Er is ook een rij voorzien naar de parking van het zwembad waar u in alle veiligheid en met ruime parkeermogelijkheid uw zoon of dochter kan ophalen. Kinderen die een kwartier na het einde van de schooldag niet afgehaald zijn worden naar de opvang gebracht.

Na de lesdag kunnen de kinderen ook naar de naschoolse opvang of naar de studie gaan.

Busvervoer

We beschikken over 2 minibusjes om de kinderen thuis op te halen en thuis af te zetten. Er zijn abonnementen voorzien voor wie regelmatig gebruik maakt van de bus. Wie slechts af en toe meerijdt met de bus betaalt de ritten apart (prijzen zie infoboekje september).

Maaltijden

Op school kunnen de leerlingen boterhammen eten met of zonder soep of kiezen voor een warme maaltijd.

De kleuters en de leerlingen van de lagere klassen eten in een apart eetzaal. In de kleutereetzaal wordt er toezicht gehouden door de kleuterjuffen.

Fruit op school

Gezonde voeding is voor iedereen van groot belang. Daarom wordt er op dinsdag tijdens de speeltijd een stuk fruit aangeboden. Dit wordt voor het hele jaar gesponsord en uitgedeeld door het oudercomité en vrijwilligers.

Op vrijdag vragen we aan de kinderen zelf een stuk fruit mee te brengen.

Wie wil mag uiteraard voor iedere pauze een gezond tussendoortje meebrengen.

Bewegen op school

Omdat we bewegen op school niet enkel belangrijk vinden tijdens de wekelijkse lessen bewegingsopvoeding, nemen we met de lagere klassen deel aan het project The Daily Mile en Bewegen naar de zon.

Met de kleuters wordt er wekelijks op een vast moment tijd gemaakt om te fietsen op de speelplaats. We hebben hiervoor een assortiment loopfietsen en fietsen in verschillende formaten.

Communicatie

Voor de communicatie met ouders maken we gebruik van het platform Gimme. Hier kan u zich via uw e-mailadres registeren en de klas van uw zoon of dochter volgen. U krijgt via e-mail of via een melding in de app wanneer een nieuwe brief gepost is. Ook kan u hier steeds de meest recente kalender terugvinden.

Hoe u kan registreren en een aantal praktische antwoorden vindt u hier terug.