Schoolreglement

Beste ouder

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Het eerste deel is onze onthaalbrochure en bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden. Dit deel ontvangt u bij het begin van het schooljaar of bij de start van uw kind op onze school.

Het tweede deel omvat het schoolreglement. Het schoolreglement voor het schooljaar 2019-2020 kan u hier nalezen.

Regelmatig wordt er verwezen naar de infobrochure onderwijsregelgeving. Dit is een algemeen deel, toepasselijk voor alle scholen van het Vrij Onderwijs Vlaanderen.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen. Hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd. Die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement.

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteam