حمله گارد ویژه به زندانیان سیاسی اهل سنت در زندان گوهردشت کرج

۱۳۹۷/۱۱/۱۹

زندان گوهردشت کرج

سحرگاه روز چهارشنبه ۱۷بهمن ماه گارد ضدشورش به همراه عوامل و شکنجه‌گران زندان، مجهز به تمام ادوات ضدشورش و گاز اشک‌آور برای دومین بار برای اعزام اجباری زندانی عقیدتی - سیاسی اهل سنت توحید قریشی به دادگاه، به داخل سالن ۲۱بند ۷زندان گوهردشت کرج حمله‌ور شدند. اما با مقاومت و حمایت زندانیان اهل سنت مواجه شدند. توحید قریشی نیز از رفتن به دادگاه امتناع کرد.

نیروهای گارد با باتون و گاز اشک‌آور وارد عمل شده و زندانیان بی‌گناه را مورد ضرب و جرح قرار داده و دست و پای تعدادی از زندانیان را وحشیانه شکستند.

به گزارش رسیده در میان مجروحان حال توحید قریشی و حمزه درویش از همه وخیم‌تر است. دژخیمان زندان به جای رسیدگیهای پزشکی به مجروحان، زندانیان را در حالی که خون آلود و دست و پایشان شکسته بود به سلول انفرادی بردند که وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای دارند و از هیچیک از این زندانیان خبری در دست نیست.

بیم آن می‌رود که در ایام دهه زجر و در سکوت رسانه‌ای اخبار زندانیان سیاسی اهل سنت جان و امنیت آنها شدیداً در معرض خطر قرار گیرد.

یادآوری می‌شود که روز سه‌شنبه ۱۶بهمن ماه، مسئولان و گارد زندان گوهردشت با فشار و تهدید خواهان حضور سید توحید قریشی در دادگاه شدند. اما ناکام ماندند.

سید توحید قریشی در روز ۱۷مرداد ماه ۹۷در حالی‌که تنها ۱۱ماه به پایان دوره ۵ساله محکومیتش باقی مانده بود، به اتهام واهی تبلیغ علیه نظام جهت بازجویی به بند ۲۰۹بازداشتگاه اوین منتقل شد. بعد از ۵ماه انفرادی و انواع آزار و اذیتهای جسمی و روحی فراوان به‌زور و طی یک پرونده‌سازی، اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری از گروه‌های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام به وی تحمیل شد.

خبرهای تکمیلی از یورش وحشیانه نیروی گارد ضدشورش به زندانیان اهل سنت در بند ۷زندان گوهردشت کرج حاکی است که صدها تن از مأموران ضدشورش در این حمله جنایتکارانه شرکت داشتند.

در آغاز یورش به سالن بند، یک سری با کلاهخود و سپر و باتون و اسپری فلفل وارد شدند و به ضرب ‌و شتم زندانیان پرداختند، سپس سری دوم مزدوران ضدشورش با تفنگهای مخصوص شلیک گاز اشک‌آور وارد بند شده و به پرتاب گازاشک‌آور میان زندانیان پرداختند. در این یورش وحشیانه تمامی شکنجه‌گران زندان اعم از بازرسی و حفاظت و معاونین زندان، گارد ضدشورش را همراهی می‌کردند.

مأموران گارد زندان، ۷تن از زندانیان را در حالی که مجروح و خون آلود بودند و دست و پاهایشان شکسته بود، با دست بند و پابند در سلولهای انفرادی منتقل کردند.

اسامی زندانیانی که در حال حاضر در سلول انفرادی به‌سر می‌برند عبارتند از:

  • حمزه درویش
  • توحید قریشی
  • مریوان کرکوی
  • جمال قادری
  • فرهاد سلیمی
  • نامق دلدل
  • تیمور نادری زاده