تظاهرات و راهپیمایی کارگران فولاد اهواز در خیابانها و بازار اصلی شهر با شعار "کارگر میمیرد ذلت نمی‌پذیرد" + فیلم

۱۳۹۷/۰۹/۱۴

تظاهرات و راهپیمایی کارگران امروز چهارشنبه ۱۴آذر۹۷، در خیابانهای شهر اهواز با فریاد " هیهات مناالذله"در بیست و ششمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد و بیستمین روز تجمع شروع شد.

کارگران با صفوفی منظم و با بنرهایی در دست حرکت خود را به سمت خیابانهای اصلی شهر اهواز شروع کردند.

روی بنرها این شعار به چشم می‌خورد: کارگران بیدارند از استثمار بیزارند.

در تظاهرات امروز کارگران شعار می‌دادند: نه حاکم نه دولت نیستند به فکر ملت / راه قانون را بستن دزدا همه هم‌دستند/ حسین حسین شعارشون دزدیها افتخارشون/ هیهات هیهات مناالذله/ اسلامو پله کردند مردمو ذله کردند/ کارگر میمیرد ذلت نمی‌پذیرد / کارگر دانشجو اتحاد اتحاد / مشکل ما حل نشه اهواز قیامت میشه / هیهات مناالذله / همشهری بگوش باش ما کارگریم نه اوباش

روز گذشته کارگران فولاد اهواز بیست و پنجمین روز اعتصاب و تظاهرات خود را از مقابل استانداری رژیم در اهواز آغاز کردند.

تظاهر کنندگان در صفوفی فشرده پس از عبور از پل خیابان طالقانی و خیابان نادری به سمت بازار رفتند و از همشهریان غیرتمند اهوازی خود خواستند به آنها ملحق شوند.

کارگران در مسیر راهپیمایی هنگامی که به مقابل مسجدی به نام آخوند جنایتکار موسوی جزایری امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در اهواز رسیدند خشم و اعتراض خود را نسبت به دشمنان اصلی و کارگزاران دزد و غارتگر رژیم ابراز کردند.