Tantárgy- és kurzusfelvétel

Általános információ

  • 2018 július elején, a Bihari Dékánhelyettes Úr vezette értekezleten döntés született arról, hogy nem teljesülő előkövetelmény esetén a tantárgyfelvételi kérvények automatikusan elutasításra kerülnek. Ezért kérjük, hogy ilyen jellegű kéréssel ne is töltsék ki az űrlapot.


Képzési szinteknek megfelelő űrlapok

A 2018/2019/2 féléves tantárgy- és kurzusfelvételi problémákat képzési szinten jelezhetik, továbbá a válaszokat is ott találják a már megoldott problémákra: