Sumber & Media

Pelawat, khususnya murid dan guru, boleh memuat turun bahan yang disediakan di laman ini untuk kegunaan sepanjang proses pembelajaran.

Kurikulum Terkini

Kurikulum semakan 2017 merupakan kurikulum terkini yang diguna pakai di sekolah-sekolah. Bahagian Pembanguna Kurikulum (BPK) telah menyediakan laman khas untuk para guru memuat turun Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran. Klik pada ikon untuk membawa anda ke koleksi DSKP:

Modul Kokurikulum

Bagi kemudahan guru dan murid, disertakan pautan bagi modul Unit Beruniform (UB) dan modul Kelab Persatuan (KP). Klik pada butang untuk muat turun modul berkenaan:

Koleksi Lagu Rasmi

Bagi kemudahan guru dan murid, disertakan pautan bagi lagu rasmi bagi perhimpunan sekolah. Klik pada butang untuk muat turun lagu berkenaan:

Panduan PdPr

Panduan ini disediakan khusus untuk SKDD1 bagi tujuan rujukan bersama berkenaan istilah serta garis panduan asas Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPr). Pelawat boleh melihat memuat turun dokumen terkini Manual PdPr dengan klik ikon yang tertera.

Manual KBAT

Panduan pembudayaan KBAT ini telah dikeluarkan pada 2021 untuk kegunaan dan rujukan guru serta pihak sekolah. Pelawat boleh melihat memuat turun dokumen terkini Manual PdPr dengan klik ikon yang tertera.

Logo Sekolah

Bagi kemudahan guru dan murid, disertakan pautan bagi logo sekolah. Klik pada butang untuk muat turun logo berkenaan:

Buku Teks Digital

Bagi kemudahakan murid, pautan ke buku teks digital semua tahun disediakan. Klik pada ikon untuk membawa anda ke koleksi buku teks digital:

Manual PdPr 2.0

Pelawat boleh melihat memuat turun dokumen terkini Manual PdPr dengan klik ikon yang tertera.

© 2021 SK DAMANSARA DAMAI 1 (SKDD1), HAK CIPTA TERPELIHARA