Organisasi Sekolah

Barisan Pentadbir

Norliza Bt. Mohd Yusoff
GURU BESAR

Ahmad Kamal Bin Mohammed Arshed
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Mohamad Z Bin Zulkopli
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

Mohd Redzuan Bin Mohd Noor
PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM

Shaiful Bahareen Bin Bahavudeen

PENOLONG KANAN SESI PETANG (PENYELIA PETANG)

Struktur Organisasi

DALAM PROSES KEMAS KINI

© 2021 SK DAMANSARA DAMAI 1 (SKDD1), HAK CIPTA TERPELIHARA