Bimbingan & Kaunseling

Pengenalan

Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah ditubuhkan pada tahun 1963 dengan menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan untuk memenuhi keperluan pelajar di sekolah terutamanya dalam empat aspek iaitu perkembangan, pencegahan, intervensi, dan pemulihan. Fokus perkhidmatan juga turut diberikan kepada pembangunan sahsiah diri murid, peningkatan disiplin murid, pengurusan kerjaya murid, dan psikososial dan kesejahteraan mental murid.

VISI

MISI

FALSAFAH

Video Montaj Promosi Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling

Unit Bimbingan & Kaunseling SK Damansara Damai 1 telah melancarkan perkhidmatan khusus untuk membantu warga SK Damansara Damai 1 yang memerlukan sokongan psikososial.

PROMOSI PERKHIDMATAN BIMBINGAN KAUNSELING.mp4
© 2021 SK DAMANSARA DAMAI 1 (SKDD1), HAK CIPTA TERPELIHARA