Asas GSA
Minima RM10

Gold Saving Account - Akaun Simpanan Emas
(Tukar Tunai kepada Gram Emas)

Konsep Simpanan Emas

Rujuk Laman Rasmi Quantum Metal Sdn Bhd.

Hubungi Quantum Metal

Bersandarkan Emas Fizikal

Patuh Syariah

Kerjasama dengan Bank, Syarikat dan Koperasi

Keselamatan Terjamin

CARA MEMBELI EMAS DI PLATFOM QM - GSA

1. GSA > QM Sell

Masukkan nilai RM yang ingin dibeli (Minima RM10)

Pilih QM Sell Method : FPX

2. Pengesahan Pembelian


3. Pilih Bank untuk FPX


4. Pembelian Berjaya


5. Penerangan Pembelian Emas

Dengan nilai RM100
Kita dapat 0.36443 g
Harga Emas RM274.40/gram

6. Resit Pembelian akan dipaparkan sekiranya kita pilih butang PRINT


7. Lihat di Homepage

Tekan View Statement untuk melihat sejarah pembelian emas

8. Penyata Pembelian akan disenaraikan

Penerangan terperinci setiap pembelian emas

Daftar Akaun Quantum Metal bersama Cikgu Emas - Klik di sini